Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Szczegółowy zakres zainteresowań badawczych pracowników zakładu w zakresie technologii konwersji biomasy obejmuje:

  • modelowanie matematyczne układów gazowo parowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy (modelowanie matematyczne procesu zgazowania biomasy, modelowanie matematyczne oczyszczania biogazu ze zgazowania biomasy, określenie charakterystyki technicznych i ekonomicznych całych układów, analiza i optymalizacja ekonomiczna układów)
  • obliczenia układów gazowo z zewnętrznym spalaniem biomasy (charakterystyki energetyczne i ekonomiczne układów o różnej konfiguracji, projektowanie wymienników ciepła i maszyn przepływowych)
  • analizy techniczne i ekonomiczne technologii z fermentacją metanową biomasy i turbinami gazowymi

Pracownicy zakładu biorą udział w PROGRAMIE STRATEGICZNYM – ZAAWANSOWANE  TECHNOLOGIE  POZYSKIWANIA  ENERGII ZADANIE NR 4 – „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” w zakresie zadań pt.:

  • Teoretyczne, numeryczne i eksperymentalne badania spalania gazów niskokalorycznych w silnikach spalinowych, turbinach i mikroturbinach gazowych agregatów kogeneracyjnych
  • Opracowanie metodologii, algorytmów oraz programów obliczeń różnych struktur technologicznych turbin gazowych małej mocy zintegrowanych z biogazowniami. Ocena technologiczna i ekonomiczna dostępnych na rynku układów turbin gazowych małej mocy z uwzględnieniem ich zastosowania w systemach energetycznego wykorzystania biogazu.

 Chmielniak T., Lepszy S.: Analysis of the biomass integrated combined cycles with two different structures of gas turbines. Proceedings of ASME Turbo Expo 2008: Power for Land, Sea and Air, June 9-13, 2008,Berlin,Germany, GT2008-50317

Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Katarzyna Wójcik, Tadeusz Chmielniak: Produkcja energii elektrycznej z biomasy w układach z turbinami gazowymi. Prace naukowe – Konferencje z. 27. X konferencja Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej Warszawa, 13-16 grudnia 2011r. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011. 

Tadeusz Chmielniak, Janusz Skorek, Jacek Kalina, Sebastian Lepszy: Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008 

Praca doktorska pt.: „Analiza i optymalizacja układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy”. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice, wrzesień 2009 r