Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

 Dysponujemy aparaturą pomiarową oraz wieloma rozwiązaniami w dziedzinach

  • wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych wentylatorów osiowych i promieniowych
  • pomiaru parametrów przepływu maszyn wirnikowych przy pomocy sond pneumatycznych i termoanemometrycznych oraz anemometru laserowego firmy DANTEC 
  • numerycznych metod projektowania palisad łopatkowych jak i kompletnych maszyn wirnikowych
  • pomiarów drgań i hałasu wentylatorów wraz z kompleksową analizą
  • badań symulacyjnych łopatek wentylatorów i innych elementów o masie do 60 kg na wstrząsarce elektrodynamicznej
  • wykonywania na zlecenie oprogramowania wspomagającego projektowanie wentylatorów
  • wykonywania elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej i stanowisk badawczych
  • modernizacje sprężarek przemysłowych
  • badania odbiorcze, gwarancyjne i energetyczne sprężarek przemysłowych

 

     

   

 

Chcesz wiedzieć więcej >> dalej