Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Wieloletnie doświadczenie badawcze i projektowe pracowników pozwala skutecznie rozwiązywać problemy w następujących dziedzinach :

  • wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych wentylatorów promieniowych i osiowych
  • projektowania wysokosprawnych wentylatorow i dmuchaw promieniowych i osiowych
  • pomiaru hałasu wentylatorów
  • opracowania oprogramowania doboru i projektów wysokosprawnych wentylatorów i dmuchaw promieniowych
  • modernizacji wentylatorów i dmuchaw przemysłowych

 

Stożek dławiący i rurociąg pomiarowy do pomiaru charakterystyk wentylatorów promieniowych.

Obudowa spiralna koła wirnikowego, łożysko i silnk napędowy wentylatora promieniowego.

Koło wirnikowe wentylatora promieniowego.

 

    Metodyka pomiarów charakterystyk pracy wentylatorów promieniowych oparta została na zaleceniach PN-65/M-53950 opisującej pomiar natężenia przepływu płynów za pomocą zwężek oraz na normie PN/M-443010 stawiającej wymagania dotyczące stanowiska pomiarowego, dostosowując je do wymagań normy ISO 5801.

W skład stanowiska pomiarowego do badań aerodynamicznych wentylatorów promieniowych wchodzą:

–       rurociąg pomiarowy,

–       wlotowy stożek dławiący,

–       wentylator promieniowy,

–       spirala zbiorcza o regulowanych wymiarach,

–       silnik napędowy wraz z tyrystorowym układem sterującym.

 

Do wykreślenia charakterystyki wentylatora potrzebne są następujące wielkości:

–       średnica zewnętrzna wirnika [mm],

–       szerokość okna wylotowego spirali [mm],

–       długość okna wylotowego spirali [mm],

–       ciśnienie barometryczne [mm Hg] lub [Pa],

–       wilgotność względną [%],

–       temperatura otoczenia [ºC],

–       siła oporów tarcia w łożyskach [g],

–       numer spirali kolektora,

–       teoretyczna liczba obrotów [obr/min].

Dla każdego punktu pomiarowego potrzebne są następujące wielkości:

–       spadek ciśnienia w dyszy pomiarowej [mm H2O] lub [Pa],

–       ciśnienie statyczne przed wlotem do wirnika [mm H2O] lub [Pa],

–       temperatura powietrza w rurociągu ssącym [ºC],

–       wartość siły równoważącej ramię kołyski [g],

–       liczbę obrotów wirnika [obr/min],

–       temperaturę powietrza na wylocie ze spirali [ºC],

–       ciśnienie statyczne w rurociągu ssącym [mm H2O] lub [Pa].

Po przeliczeniu zmierzonych wielkości otrzymujemy charakterystykę badanego wentylatora.