Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

 


Stanowisko to składa się ze zbiornika (1), w którym znajduje się przegroda przelewowa oraz przewód doprowadzający wodę (2). Barwnik doprowadzany jest przewodem ze zbiornika (3). Natężenie przepływu barwnika regulowane jest za pomocą zaworu (4). Przepływ wody odbywa się w rurze szklanej (5), która zakończona jest zaworem regulacyjnym (6). Objętość cieczy mierzy się w danaidzie (7).

 

Ćwiczenie polega na obserwacji przepływów w przewodach o różnych średnicach. Przy stosunkowo małych prędkościach elementy płynu poruszają się po torach prostych lub łagodnie zakrzywionych w zależności od kształtu ścian przewodów, w pobliżu których odbywa się przepływ. Taki przepływ nazywa się laminarnym lub uwartswionym.

Przy prędkościach większych od pewnej wartości krytycznej (przy niezmiennych pozostałych parametrach przepływu), oprócz ruchu głównego pojawiają się przypadkowe ruchy poboczne. Tory elementów przyjmują kształty nieregularne. Taki przepływ nazywa się turbulentnym lub burzliwym.
 

Doświadczenia:

  • doświadczenie Reynoldsa,
  • cechowanie danaidy.

Wyznaczanie:

  • objętościowego natężenia przepływu,
  • prędkości,
  • liczby Reynoldsa,
  • długości odcinka rozbiegowego.

Pomiar:

  • lepkości względnej,
  • poziomu cieczy w danaidzie.


Instalacje przedstawiono na poniższych rysunkach.