Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pmProfesor Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej został wybrany na członka rzeczywistego PAN. 


Wybory na nowych członków Polskiej Akademii Nauk, zarówno rzeczywistych, jak i korespondencyjnych, dokonywane są zwykle co cztery lata. Wybór na członka rzeczywistego to dla członków akademii przejście na najwyższy poziom dostojeństwa. W głosowaniu przeprowadzonym podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego PAN członkami rzeczywistymi zostało 28 uczonych. W gronie naukowców, którzy dostąpili tego zaszczytu znalazł się prof. Tadeusz Chmielniak, który od 2007 r. był członkiem korespondentem PAN, a od teraz wspierać będzie wydział nauk technicznych akademii jako członek rzeczywisty. 
Zainteresowania badawcze prof. Tadeusza Chmielniaka skupiają się na technologiach energetycznych nowej generacji, procesach konwersji energii w przepływach, przepływach transonicznych z przemianami fazowym oraz maszynach i urządzeniach energetycznych. Zagadnienia te znalazły wyraz w wielu wysoko ocenianych monografiach, książkach i podręcznikach, których profesor jest autorem lub współautorem, a także w ponad 300 publikacjach jego autorstwa. Jednym z najnowszych obszarów aktywności naukowej prof. Chmielniaka są teoretyczne i eksperymentalne badania ogniw paliwowych. Z jego inicjatywy powstało m.in. laboratorium wyposażone w nowoczesne ogniwo PEM. Istotną cechą działalności profesora jest dążenie do rozwijania współpracy międzynarodowej i stymulowanie, wynikającego z tej współpracy transferu wiedzy. Jest niestrudzonym animatorem i rzeczywistym integratorem krajowego życia naukowego w takich dyscyplinach, jak mechanika, technika cieplna i energetyka. 

Wyrazem uznania środowiska naukowego dla osiągnięć prof. Tadeusza Chmielniaka było nadanie mu godności doktora honoris causa przez Politechnikę Śląską i Politechnikę Częstochowską. Za swoje nieprzeciętne osiągnięcia zarówno naukowe, dydaktyczne, jak i organizacyjne, otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, w tym m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Buławę Energetyków, Laur Białego Tygrysa, a także Czarny Diament. Prof. Tadeusz Chmielniak pełnił szereg zaszczytnych funkcji. Był m.in. rektorem Politechniki Śląskiej (1987-1990), dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (1975-1981), dyrektorem Instytutu Maszyn i Urządzeń (1982-2010), a także członkiem zarządu European Research Community On Flow, Turbulence And Combustion ERCOFTAC (2002-2007) i członkiem Zespołu T10 (2000–04) w Komitecie Badań Naukowych. Od 2008 r. prof. Chmielniak jest członkiem Zespołu Odwoławczego Rady Nauki.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi powierzenia zaszczytnej godności członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk.