Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

IMiUE informuje, że jest możliwość realizacji praktyk dyplomowych po 6 sem. w laboratoriach Instytutu, przy realizacji badań naukowych oraz przy modernizacji stanowisk badawczo-dydaktycznych. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu IMIUE.