Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

W dniu 19 października 2017 r. mgr inż. Krzysztof Fryczowski - doktorant z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - otrzymał nagrodę za najlepszy referat przygotowany i wygłoszony przez młodego uczestnika 46 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. 
Wyróżniony referat pt.: "Wykorzystanie szumu Barkhausena w ocenie twardości warstw nawęglanych oraz hartowanych indukcyjnie na stali AMS 6414" przygotowany został przez zespół autorów w składzie Politechnika Śląska, AGH, Politechnika Warszawska i IPPT PAN.

Gratulujemy!