Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

OGŁOSZENIE
STYPENDIUM DOKTORANCKIE W RAMACH GRANTU NCN w ramach konkursu OPUS 11
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach grantu OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Numeryczne i eksperymentalne badania dynamiki przepływu z kawitacją z uwzględnieniem obecności powietrza”.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, prof. PŚ

więcej informaci oraz niezbędne dokumenty można znaleźć w pliku "opus11.pdf"