Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą naukowo-badawczą. Odzwierciedla ona zarówno zainteresowania jak i możliwości badawcze Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w zakresie ogólnie rozumianej energetyki. Mamy nadzieję, że oferta ta pozwoli na rozwinięcie istniejącej i nawiązanie nowej współpracy Katedry z partnerami przemysłowymi i instytucjami naukowo-badawczymi, m.in. poprzez: udostępnienie naszego zaplecza badawczego oraz know-how Katedry, wspólne rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, wspólne poszukiwanie nowych wyzwań badawczych, a także wspólne ubieganie się o projekty badawcze. 

Zapraszamy do współpracy. 

Dyrekcja Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych