Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych to studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Na początku roku 2021 kierunek został gruntownie zreformowany w celu lepszego dopasowania do wymagań rynku pracy. Zmieniono treści nauczania i program zajęć.

Logo

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych będzie przygotowany do pracy w zawodach związanych z maszynami i urządzeniami w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w zawodowej i rozproszonej energetyce, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyjątkowo szeroki zakres stosowania maszyn i urządzeń energetycznych w rozmaitych gałęziach gospodarki, od przetwórstwa żywności, przez automatyczne linie produkcyjne, aż po transport i mobilność, sprawia, że pozyskane w trakcie studiów wiedza i umiejętności są cechami pożądanymi na rynku pracy.

Uczestnicy studiów będą potrafili wykorzystać specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie do projektowania części i zespołów maszyn oraz do analizy warunków ich eksploatacji. Będą przygotowani do prowadzenia badań diagnostycznych i nadzoru pracy maszyn zgodnie ze standardowymi, a także innowacyjnymi metodami. Szczegółowe techniki obsługi infrastruktury energetycznej będą potrafili połączyć z wymaganiami czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysł 4.0) w zakresie wymiany danych i automatyzacji.

Więcej informacji znajdziesz na www.mibme.pl

Zapraszamy! Czekamy właśnie na Ciebie !