Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
ul. Konarskiego 18, 44-100, Gliwice
tel. +48 32 237 21 74pon-pt. : 8.00 do 16.00
Professor
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Telefon
+48 32 237 21 96
Stanowisko
Pokój
A 430
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 15 01
Stanowisko
profesor, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Z-ca kierownika KMiUE ds. Ogólnych
Pokój
A 522
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 12 73
Stanowisko
profesor
Pokój
B 205
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 23 26
Stanowisko
profesor, Dyrektor Katedry KMiUE
Pokój
A 442
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Profesorowie Politechniki Śląskiej
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl.
Telefon
+48 32 237 24 92
Stanowisko
Pokój
205 HMC
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 19 71
Stanowisko
Prof. nzw. w Pol. Śl., Z-ca Kierownika ds. Nauki
Pokój
A 430A
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 11 63
Stanowisko
prof. nadzw.
Pokój
B 210
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl.
Telefon
+48 32 237 28 22
Stanowisko
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Pokój
A 445c
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
32 237 13 65
Stanowisko
Pokój
524A
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl.
Telefon
+48 32 237 25 24
Stanowisko
adiunkt
Pokój
131 HMC (525A)
Adres e-mail
Fax
32 237 13 68
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 27 15
Stanowisko
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Pokój
A 436
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 22 72
Stanowisko
Profesor nadzwyczajny
Pokój
A 434
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Associate professor
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
doc. dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 78
Stanowisko
docent
Pokój
B 212
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Adiunkci i wykładowcy
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 27
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 423b
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 400 30 80
Stanowisko
Adiunkt naukowo - dydaktyczny
Pokój
524A
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 27
Stanowisko
Adiunkt
Pokój
A 424
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 10 39
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 445b
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 96
Stanowisko
adiunkt
Pokój
B 203
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 15 13
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-532
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 23 59
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 422
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 23 37
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A-439
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 23 79
Stanowisko
adiunkt
Pokój
B 214
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 27
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 423
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 45
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 445
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 82
Stanowisko
adiunkt
Pokój
326A
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 26 26
Stanowisko
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Pokój
534A
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 20 64
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 440
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 23 60
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 441
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 12 39
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 421
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
(032) 237 20 86
Stanowisko
adiunkt
Pokój
528A
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 63
Stanowisko
adiunkt
Pokój
B 210
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 82
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 333
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 27 56
Stanowisko
adiunkt
Pokój
A 446
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Assistant
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 96
Stanowisko
asystent
Pokój
B 203
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 22 17
Stanowisko
Asystent naukowo-dydaktyczny
Pokój
525A
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 19 42
Stanowisko
specjalista naukowo-techniczny
Pokój
A 432
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 11 52
Stanowisko
Asystent naukowy
Pokój
B 208
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Doctorate
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+ 48 32 237 20 49
Stanowisko
doktorant
Pokój
A 425a
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 23 79
Stanowisko
doktorant
Pokój
B 214
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 13 87
Stanowisko
asystent (doktorant)
Pokój
B 216
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 1206
Stanowisko
doktorant
Pokój
HMC 13
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 11 52
Stanowisko
doktorant
Pokój
B 208
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 12 06
Stanowisko
Doktorant
Pokój
13 HMC
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 11 74
Stanowisko
samodzielny referent techniczny
Pokój
B 209
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 20 49
Stanowisko
doktorant
Pokój
A 426a
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 22 14
Stanowisko
Doktorant
Pokój
A 438
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 13 87
Stanowisko
asystent (doktorant)
Pokój
B 216
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 17 45
Stanowisko
Doktorant
Pokój
24 HMC
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
Stanowisko
Doktorant
Pokój
A 323
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 10 33
Stanowisko
doktorant
Pokój
445 A
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 13 68
Stanowisko
Doktorant
Pokój
14 HMC
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
mgr inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 11 52
Stanowisko
doktorant
Pokój
B 208
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 13 87
Stanowisko
starszy specjalista naukowo-techniczny
Pokój
B 216
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
dr inż.
Telefon
+48 32 237 23 74
Stanowisko
starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Pokój
B 211
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Personnel
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
mgr
Telefon
+48 32 237 22 04
Stanowisko
samodzielny referent administracyjny
Pokój
Sekretariat HMC
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
Telefon
+48 32 237 12 73
Stanowisko
specjalista administracyjny
Pokój
B 205
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
mgr inż.
Telefon
+48 32 237 12 73
Stanowisko
specjalista administracyjny
Pokój
B 205
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
inż.
Telefon
+48 32 237 21 74
Stanowisko
Pokój
A 426
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Pracownicy emerytowani
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr hab. inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
dr inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
Stanowisko
Pokój
Adres e-mail
Fax