Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Name
Team
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 25 24
Position
Profesor
Room
131 HMC
E-mail
Fax
32 237 13 68
Obszar zainteresowań badawczych

MAIN SCIENTIFIC PAPERS:

 1. Kotowicz J., Berdowska S. Skorek-Osikowska A., The influence of membrane-cryogenic technology of oxygen separation from air on the efficiency of supercritical coal units with the CCS installation. Desalination and Water Treatment, 2017;64:392-399.
 2. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Thermodynamic and ecological assessment of selected coal-fired power plants integrated with carbon dioxide capture. Applied Energy; DOI: 10.1016/j.apenergy.2017.05.055.
 3. Bartela Ł., Kotowicz J., Remiorz L., Skorek-Osikowska A., Dubiel K., Assessment of the economic appropriateness of the use of Stirling engine as additional part of a cogeneration system based on biomass gasification. Renewable Energy 2017;112:425-443. 
 4. Skorek-Osikowska A., Remiorz L., Bartela Ł., Kotowicz J., Potential for the use of micro-cogeneration prosumer systems based on the Stirling engine with an example in the Polish market. Energy; doi.org/10.1016/j.energy.2017.05.066.
 5. Skorek- Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Dubiel K.: Use of a gas turbine in a hybrid power plant integrated with an electrolyser, biomass gasification generator and methanation reactor. Journal of Power Technologies 96 (2) (2016) 73-80.
 6. Uchman W., Job M., Skorek-Osikowska A.: The use of high moisture sewage sludge in the CHP unit integrated with biomass drying and gasification. ACEE Architecture, Civil Engineering and Environment 2016, 3, 147-152.
 7. Uchman W., Werle S., Skorek-Osikowska A.: Energy crops as local energy carrier. Proceedings of ECOpole 2016, 10(1), 91-101. DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)011
 8. Skorek-Osikowska A., Analizy układów pracujących w technologii oxy-spalania zintegrowanych z wychwytem dwutlenku węgla. Prace Komisji Naukowych, Zeszyt nr 39-40, 164-166. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach. Katowice 2016.
 9. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., An analysis of the investment risk related to the integration of a supercritical coal-fired combined heat and power plant with an absorption installation for CO2 separation. Applied Energy 2015;156:423-435. *
 10. Bartela Ł., Kotowicz J., Kubiczek H., Skorek-Osikowska A., Brzęczek M., Thermodynamic and economical analysis of the ORC module application to an existing combined heat and power unit with the backpressure turbine. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, 2015;229(6):613–627. *
 11. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., The termodynamic analysis of CO2 separation installation in a supercritical 600 MW coal unit. Rynek Energii Nr 3(106), 2013, 130-134.  
 12. Job M., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analysis of the use of waste heat in an oxy-combustion power plant to replace steam cycle heat regeneration. Journal of Power Technologies, 93 (3), 2013, 33–141. 
 13. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., Influence of the selected parameters on the effectiveness of IGCC system integrated with CCS installation. Chemical and Process Engineering 2014,35 (2):233-248. *
 14. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Kotowicz J., A comparative thermodynamic, economic and risk analysis concerning implementation of oxy-combustion power plants integrated with cryogenic and hybrid air separation units. Energy Conversion and Management, 10.1016/j.enconman.2014.12.079. *
 15. Skorek-Osikowska A, Bartela Ł, Kotowicz J, Sobolewski A, Iluk T. Remiorz L. The influence of the size of the CHP system integrated with a biomass fuelled gas generator and piston engine on the thermodynamic and economic effectiveness of electricity and heat generation. Energy, 2014, 67;328-340. *
 16. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Economic analysis of a supercritical coal-fired CHP plant integrated with an absorption carbon capture installation. Energy, 2014;64:513-523. * 
 17. Skorek-Osikowska A. Bartela Ł., Kotowicz J., Job M., Thermodynamic and economic analysis of the different variants of a coal-fired, 460 MW power plant using oxy-combustion technology. Energy Conversion and management 2013;76:109-120. *
 18. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Thermodynamic, ecological and economic aspects of the use of the gas turbine for heat supply to the stripping process in a supercritical CHP plant integrated with a carbon capture installation. Energy Conversion and Management, doi:10.1016/j.enconman.2014.02.018 *
 19. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., The termodynamic analysis of CO2 separation installation in a supercritical 600 MW coal unit. Rynek Energii Nr 3(106), 2013, 130-134. 
 20. Job M., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Analysis of the use of waste heat in an oxy-combustion power plant to replace steam cycle heat regeneration. Journal of Power Technologies, 93 (3), 2013, 33–141.
 21. Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Janusz-Szymańska K., Comparison of the Energy Intensity of the Selected CO2-Capture Methods Applied in the Ultra-supercritical Coal Power Plants. Energy&Fuels, 2012, 26 (11), 6509–6517. *
 22. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Kotowicz J., Integracja bloku elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla oraz turbiną gazową. Rynek Energii, Nr 3(100), 2012, 56-62. 
 23. Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Kotowicz J., Modeling and analysis of selected carbon dioxide capture methods in IGCC systems. Energy, 2012, Vol. 45 (1), 92–100. *
 24. Sobolewski A., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Iluk T., Porównanie efektywności układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela. Rynek Energii, Nr 5(102), 2012, 31-37. 
 25. Berdowska S., Skorek-Osikowska A., Technology of oxygen production in the membrane-cryogenic air separation system for a 600 MW oxy-type pulverized bed boiler. Archives of Thermodynamic, Vol. 33 (2012), No. 3, 65-76.
 26. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Economic and environmental evaluation of selected advanced power generation technologies. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy, 2011(225), 221-232.
 27. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Thermodynamic analysis of a chosen structure of a supercritical coal-fired combined heat and power plant. (Analiza termodynamiczna wybranej struktury elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne). Rynek Energii, Nr 5(90), 2010, 62-68. *
 28. Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Model of a supercritical oxy-boiler – analysis of the selected parameters. (Model kotła oxy na parametry nadkrytyczne - analiza wybranych parametrów). Rynek Energii, 5(90), 2010, 69-75. *
 29. Kotowicz J., Skorek-Osikowska A., Janusz-Szymańska K., Membrane separation of carbon dioxide in the integrated gasification combined cycle systems. Archives of thermodynamics, Vol.31 (2010), No.3, 145-164. 
 30. Kolarik B., Wargocki P., Skorek-Osikowska A., Wisthaler A., 2010, The effect of a photocatalytic air purifier on indoor air quality quantified using different measuring methods, Building and Environment, 45, pp. 1434-1440. *
 31. Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Ekologiczny efekt sprzężenia nadkrytycznego bloku węglowego z instalacja turbiny gazowej. Rynek Energii, 2(87), 2010, 8-13. *
 32. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optimisation of heating curve in district heating network with respect to heat transport cost, Journal of the Energy Institute, No 4, Vol 82, 2009, 233-237. 
 33. Skorek-Osikowska A., Szlęk A., Optimization of the dimension of pipeline with respect to the heat transport cost in a heat network. (Optymalizacja srednicy rurociagu ze względu na koszt transportu ciepła w sieci ciepłowniczej). Rynek Energii, 2(81), 2009, 59-64. *Main research topics:

-  Integrated gasification combined cycle systems, including mainly systems with coal (and biomass) gasification,

-  Clean coal technologies, including integrated oxy-combustion systems and               Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) systems

-  Technologies of separation of carbon dioxide from energy processes and its            preparation for transport and storage (CCS),

-  Combined heat and power generation,

-  Power generating systems with gas turbine,

- Distributed energy systems (with IC engine, Stirling engine, gas turbine, etc.), 

- District heating systems,

- Suppling buildings with energy. 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

-            Clean power generation technologies

-            Economics energy systems

-            Supply of buildings in power and heat

-            Advanced Energy Technologies

-            District heating systems

-            Distributed, nonconventional power systems

-            The issue of carbon dioxide emissions in the power generation sector

Consultations