Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Phone
+48 32 237 21 96
Position
Room
A 430
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Obszar zainteresowań badawczych
Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Consultations