Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
ul. Konarskiego 18, 44-100, Gliwice
tel. +48 32 237 21 74pon-pt. : 8.00 do 16.00
Professor
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Telefon
+48 32 237 21 96
Stanowisko
Pokój
A 430
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 15 01
Stanowisko
profesor, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Z-ca kierownika KMiUE ds. Ogólnych
Pokój
A 522
Adres e-mail
Fax
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Kotłów i Wytwornic Pary
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 12 73
Stanowisko
profesor
Pokój
B 205
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 21 93
Nazwisko i imię
Zespół
Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych
Stopień
prof. dr hab. inż.
Telefon
+48 32 237 23 26
Stanowisko
profesor, Dyrektor Katedry KMiUE
Pokój
A 442
Adres e-mail
Fax
+48 32 237 26 80