Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

O laboratorium

W skład Laboratorium Procesów Kotłowych wchodzą pomieszczenia laboratoryjne znajdujące się w sali A 33 i A 34 budynku głównego Wydziału przy ul. Konarskiego 18 oraz w części pomieszczeń Hali Maszyn Cieplnych przy ul. Zimnej Wody 9. Uzupełnieniem zaplecza badawczego jest klaster obliczeniowy znajdujący się w sali B 220. Opiekunem laboratorium jest dr inż. Robert Wejkowski (więcej o LPK)
 
W laboratorium głownie realizowane są ćwiczenia będące częścią programu dydaktycznego, jak również projekty inżynierskie oraz prace dyplomowe o różnej tematyce.

Wyposażanie laboratorium

Do stanowisk badawczych należą:

Modelowa instalacja
młyna
pierścieniowo
-kulowego
  Modelowa instalacja młyna pierścieniowo-kulowego   Pyłowa komora badawcza    Pyłowa
komora badawcza

- piec opadowy

 

Laboratoryjny
młynek nożowy
LMN 100
  Laboratoryjny młynek nożowy   Przesiewacz pneumatyczny   Przesiewacz
pneumatyczny
LPzB-2e

 

Termograwimetr   Piec muflowy
Termograwimetr   Piec muflowy

 

Waga nieautomatyczna   Waga nieautomatyczna
XA 220/2X


Wagosuszarka
Max 50/1/NH

  Wagosuszarka

 

Piec komorowy
22HM
  Piece rurowe   Młynek planetarny
do rozdrabniania
próbek węgla
  Młynek Hardgrove'a
System akustycznego
pomiaru pola temperatury
w komorze paleniskowej
AGAM
  Mobilny monitoring
prędkości, stężenia i wydatku
gazów zapylonych
APF Kwant
  Przyrząd do badania
przewodności popiołów
  Wagi nieautomatyczne
 PS 4500/X
oraz Ps 7500/X

 

Dodatkowo na wyposażeniu posiadamy:

  • Sondę osadcza do pomiaru prędkości narastania osadów w kotle.
  • Sondę do pomiaru kwasowego punktu rosy.
  • Sondy HVT – High Velocity Thermocuple
  • Sonda do izokinetycznego poboru próbek pyłu węglowego wraz z grzanym cyklonem.
  • Analizatory spalin firmy Siemens, ABB, Kane, Eurotron.

Uzupenienie zaplecza technicznego stanowi klaster obliczeniowy złożony z 35 jednostek komputerowych, wykorzystywany do numerycznego modelowania procesów cieplno-przepływowych w kotłach energetycznych.