Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Synthetic Natural Gas (SNG) Project realizowany jest w ramach projektu OPUS14 2017/27/B/ST8/02270 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 31.10.2018 do 30.10.2021. 

Głównym celem projektu jest numeryczne i eksperymentalne badanie potencjału wykorzystania procesu elektrolizy i zgazowania tlenowego paliw stałych do produkcji syntetycznego gazu ziemnego (SNG)
w procesie metanizacji w układzie poligeneracyjnym.

 

Skład zespołu badawczego:

dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska. Prof. PŚ – kierownik projektu

dr hab. inż. Łukasz Bartela, Prof. PŚ 

dr hab. inż. Leszek Remiorz, Prof. PŚ

dr inż. Daniel Węcel

dr inż. Michał Jurczyk

dr inż. Wojciech Uchman

mgr inż. Daria Katla

Udział w konferencjach:

XIV RDPE/PBEC Conference, Warszawa, 3-6 Grudnia 2019

 • Katla D., Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Evaluation of the Power-to-Gas solutions in the context of the possibility of balancing the power system
 • Katla D., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A., Evaluation of electricity generation subsystem of Power-to-Gas-to-Power unit using gas expander and heat recovery steam generator

7th International Conference On Energy Research and Development (ICERD-7), Kuwejt, 19-21 Listopada 2019

 • Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Katla D., Techno-Economic Analysis of a Power to Gas System Integrated with Biomass Gasification and Synthetic Natural Gas Production for Energy Generation In Gas Engine

32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS19), Wrocław, 23-28 Czerwca 2019

 • Bartela Ł., Katla D., Skorek-Osikowska A., Evaluation of conceptual energy storage systems based on the electrolysis process using gas expanders
 • Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Katla D., Galvez-Martos J.-L., Characteristic of a system for the production of synthetic natural gas (SNG) for energy generation using electrolysis, biomass gasification and methanation processes
The International Conference on Innovative Applied Energy (IAPE’19), Oxford, 14-15 Marca 2019
 • Skorek-Osikowska A., Analysis of a hybrid system for electricity generation and storage integrated with an electrolyzer, biomass gasification generator and methanation reactor
 

Artykuły/publikacje:      

 • Martín-Gamboa M., Skorek-Osikowska A.: Joint use of life-cycle approaches and multi-criteria decision analysis tools for evaluation of renewable natural gas production systems. SETAC Europe 30th Annual Meeting in Dublin, Ireland, May 3 - 7, 2020.
 • Bartela Ł., Katla D., Skorek-Osikowska A.: Evaluation of conceptual electrolysis-based energy storage systems using gas expanders. International Journal of Hydrogen Energy, 2020, ISSN 0360-3199, online: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.01.233
 • Bartela Ł.: A hybrid energy storage system using compressed air and hydrogen as the energy carrier. Energy, Volume 196, 2020, 117088, ISSN 0360-5442, online: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117088
 • Katla D., Bartela Ł., Skorek-Osikowska A.: Evaluation of electricity generation subsystem of Power-to-Gas-to-Power unit using gas expander and heat recovery steam generator. XIV Research & Development in Power Engineering (RDPE 2019), Warsaw, Poland, December 3-6, 2019, online: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913701017
 • Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Katla D.: Techno-Economic Analysis of a Power to Gas System Integrated with Biomass Gasification and Synthetic Natural Gas Production for Energy Generation in Gas Engine. Proceedings of the 7th International Conference on Energy Research and Development, November 19-21, 2019, State of Kuwait, p. 39-47.
 • Skorek-Osikowska A., Bartela Ł., Katla D. Galvez-Martos J.L.: Characteristic of a system for the production of synthetic natural gas (SNG) for energy generation using electrolysis, biomass gasification and methanation processes. Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Wrocław, Poland, June 23-28, 2019, 2115-2124, ISBN 978-83-61506-51-5.
 • Bartela Ł., Katla D., Skorek-Osikowska A.: Evaluation of conceptual energy storage systems based on the electrolysis process using gas expanders. Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Wrocław, Poland, June 23-28, 2019, 3523-3534, ISBN 978-83-61506-51-5.
 • Skorek-Osikowska A.: Analysis of a hybrid system for electricity generation and storage integrated with an electrolyzer, biomass gasification generator and methanation reactor. Proceeding of the IAPE’19 Conference, Oxford, United Kingdom. ISBN 978-1-912532-05-6.

 

Kontakt:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

44-100 Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 13 HMC

daria.katla@polsl.pl

+48 32 237 12 06