Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Sebastian Lepszy
Współprowadzący

Materiały z przedmiotu Siłownie Konwencjonalne i Biosiłownie kierunek Energetyka II stopień studia niestacjonarne

Files
    Wprowadzenie
Wprowadzenie do przedmiotu SKiB w związku ze zdalnym nauczaniem
    wyk12    proj1
Projekt 1 - Fermentacja metanowa biomasy
    poradnik
Poradniki biogazowy
    karta przedmiotu
Karta przedmiotu
Report card

Due to the RODO regulation related to the personal data processing, from 01/06/2018, access to the grades from the browser level is blocked. Grades are entered into the faculty base.