Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Daniel Węcel
Współprowadzący dr inż. Mateusz Brzęczek,, dr inż. Grzegorz Wiciakdr inż. Katarzyna Janusz-Szymańskadr hab. inż. Robert Wejkowski

Materiały do wykładów z przedmiotu Elektrotechnika i Elektronika.
2020-03-18
Zamieszczono materiały do ćwiczeń tablicowych, zadania do samodzielnego rozwiązania.
Istniej możliwość dołączania plików przez studentów.
2020-03-25
Na Platformie Zdalnej Eudukacji jest kurs Elketrotechnika i Elektronika / Electrotechnics and electronics.
Proszę się na niego zapisać (hasło takie samo jak do tych materiałów). Będą tam również zamieszczane materiały do ćwiczeń tablicowych i laboratoriów.

Access to the subject requires a password
Enter the access password