Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Daniel Węcel
Współprowadzący

2020-03-25
Na Platformie Zdlanej Eudukacji jest kurs Podstawy elektrotechniki.
Proszę się na niego zapisać (hasło takie samo jak do tych materiałów). Będą tam również zamieszczane materiały do laboratoriów.

Access to the subject requires a password
Enter the access password