Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Krzysztof Bochon
Współprowadzącymgr inż. Dorota Homa

Zawarte tutaj materiały dotyczą zajęć laboratoryjnych oraz projektowych z przedmiotu Modelowanie przepływów ANSYS CFX.

Access to the subject requires a password
Enter the access password