Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Andrzej WILK
Współprowadzący mgr inż. Krzysztof Rusindr inż. Sebastian Lepszy,, dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Mirosław Majkut

laboratorium Mechaniki Płynów (30h/sem.) -> dla kierunku IB

Access to the subject requires a password
Enter the access password