Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr inż. Daniel Węcel
Współprowadzący

Measurements of energy quantities (Pomiary wielkości energetycznych)

Subject for students "Gas and distributed energy systems" and "Processes and energy systems" specializations
(Przedmiot prowadzony dla specjalności PiSE, MKwE, EGiR na V semetr ze studiów stacjonarnych I stopnia.)


Final test - 18.01.2018
Correction test - 25.01.2018, 10:15, HMC

Access to the subject requires a password
Enter the access password