Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Subject teacher:  dr hab. inż. prof. Pol. Śl. Łukasz Bartela
Współprowadzący

IŚ II/IŚoCzTwEiM2, semestr zimowy, rok 2013/2014

Literatura:


1. Andrzej ZIĘBIK, Jan SZARGUT, Podstawy gospodarki energetycznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997
2. Jacek MARECKI, Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991
3. Janusz KOTOWICZ, Elektrownie gazowo-parowe. Wydawnictwo Kaprint, 2008
4. Janusz SKOREK, Jacek KALINA, Gazowe układy kogeneracyjne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005
 

Access to the subject requires a password
Enter the access password