Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
Parabolic Trough Collector Solar Project
 realizowany jest w ramach projektu OPUS15 08/050/PBU19/0190 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 06.02.2019 do 05.02.2022.
Głównym celem projektu jest optymalizacja geometrii absorberów pracujących w ognisku zwierciadła parabolicznego koncentratora promieniowania słonecznego.Skład zespołu badawczego:

dr hab. inż. Łukasz Bartela, Prof. PŚ – kierownik projektu

dr hab. inż. Anna Skorek-Osikowska. Prof. PŚ

dr hab. inż. Leszek Remiorz, Prof. PŚ

dr inż. Daniel Węcel

dr inż. Michał Jurczyk

dr inż. Grzegorz Wiciak

mgr inż. Krzysztof Grzywnowicz

mgr inż. Bartosz Stanek

Udział w konferencjach:

15th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Cologne, Germany, 01-05.09.2020

 • Stanek B., Grzywnowicz K., Bartela Ł., Węcel D., Uchman W. A system analysis of hybrid solar PTC-CPV absorber operation

59 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" 2020, Ustroń, 22-26.02.2020

 • Grzywnowicz K., Wiciak G., Remiorz L., Janusz-Szymańska K., Bartela Ł., Stanek B.: Wpływ zastosowania turbulizatora przeciwprądowego na wzrost uzysków energetycznych z instalacji kolektora słonecznego: badania numeryczne

XIV RDPE/PBEC Conference, Warszawa, 3-6 Grudnia 2019

 • Grzywnowicz K., Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Modeling of influence of vibration on intensification of heat transfer within the absorber of the vacuum solar collector,
 • Stanek B., Bartela Ł., Węcel D., Wiciak G., Jurczyk M., Koncepcja stanowiska do badań porównawczych absorberów w układzie parabolicznego koncentratora promieniowania,
 • Węcel D., Stanek B., Bartela Ł., Współpraca krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z parabolicznym koncentratorem promieniowania słonecznego

Zarządzanie Energią i Teleinformatyką, Rynek Gazu, Rynek Ciepła, Nałęczów 17-19 czerwca 2019

 • Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Grzywnowicz K., Kierunki intensyfikacji przepływu ciepła w absorberze parabolicznego koncentratora promieniowania słonecznego.

32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems (ECOS19), Wrocław, 23-28 czerwca 2019

 • Bartela Ł., Stanek B., Węcel D.: Analysis of production of useful forms of Energy using a solar parabolic trough collectors.

58 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" 2019, Ustroń, 23-27.02.2019

 • Grzywnowicz K., Remiorz L., Bartela Ł.: Numeryczna optymalizacja absorbera próżniowego kolektora słonecznego – badania wstępne

Artykuły/publikacje:  

 • Stanek B., Grzywnowicz K., Bartela Ł., Węcel D., Uchman W. A system analysis of hybrid solar PTC-CPV absorber operation, 15th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, Cologne, Germany, 01-05.09.2020, Book of abstracts, ISSN - 2706 - 3690
 •  Grzywnowicz K., Bartela Ł., Remiorz L., Stanek B., Modeling of influence of vibration on intensification of heat transfer within the absorber of the vacuum solar collector, XIV RDPE Conference, 3-6 December 2019, E3S Web of Conferences 137, 01034 (2019), online: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913701034
 •  Bartela Ł., Stanek B., Węcel D.: Analysis of production of useful forms of Energy using a solar parabolic trough collectors. Proceedings of the 32nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Wrocław, Poland, 23-28 czerwca 2019, 3557-3567, ISBN 978-83-61506-51-5

 Zgłoszenia patentowe:

 • Zgłoszenie patentowe nr P.430893: Hybrydowy absorber promieniowania słonecznego, zwłaszcza do produkcji ciepła wysokotemperaturowego i energii elektrycznej 
 • Zgłoszenie patentowe nr P.432944:  Sposób intensyfikacii procesu wymiany ciepła w absorberze promieniowania słonecznego oraz urządzenie do realizacji tego sposobu

 

 Kontakt:

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych

44-100 Gliwice, ul. Zimnej Wody 9, pok. 24 HMC

bartosz.stanek@polsl.pl

+48 32 237 17 45