SEO alty
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
ul. Konarskiego 18, 44-100, Gliwice
tel. +48 32 237 21 74pon-pt. : 8.00 do 16.00
Aktualnie znajdujesz się na stronach: Informacje ogólne

Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju kompleksowo zajmuje się tematyką kotłów i urządzeń wspomagających - począwszy od etapu obliczania i konstruowania urządzeń, poprzez ocenę projektów nowych i modernizowanych kotłów oraz młynów węglowych, opracowywanych przez biura konstrukcyjne przemysłu kotłowego, na doskonaleniu procedur eksploatacji kończąc.

Nasze działania w tym zakresie obejmują doskonalenie koncepcji modernizacji celem poprawy sprawności i niezawodności urządzeń, dodatkowo przystosowanie kotłów do spalania i współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych, które to działania wymuszają na energetyce stawiane wymagania dotyczące norm emisji i wytwarzania tzw. "zielonej energii". Takie przystosowanie kotłów i bloków energetycznych wymaga opracowania metod zabezpieczania urządzeń przed korozją od strony spalin, zwłaszcza przy korzystaniu z nowych technologii spalania tj. z niską emisją tlenków azotu i siarki, niejednokrotnie wspomagane instalacjami odsiarczania i odazotowania spalin. Wszystkie te zabiegi wymagają optymalizacji prowadzonych procesów jak i remontów, czy napraw. Prowadzone przez Zakład liczne badania i pomiary obiektów rzeczywistych pozwalają na właściwą ocenę stanu technicznego urządzeń wraz z prognozowaniem ich trwałości. Głównie jednak efektem końcowym otrzymanych wyników wspartych posiadaną wiedzą jest formułowanie i wydawanie ekspertyz oraz opinii dotyczących kotłów i urządzeń pomocniczych.

Zdobyte w ten sposób doświadczenie umożliwia nam rozwijanie autorskich modeli obliczeniowych i wskazuje tematy przyszłych badań, dostarcza aktualnych informacji naukowych dla kształconych studentów. Istotnym kierunkiem działalności naukowej jest organizowana cyklicznie od prawie 50 lat Międzynarodowa Konferencja Kotłowa - obecnie gromadząca ok. 400 uczestników z 80 - 120 firm i instytucji: szkół wyższych, instytutów branżowych, biur projektowych, elektrowni oraz producentów i użytkowników urządzeń kotłowych. Szerokie gremium krajowych i zagranicznych specjalistów spotyka się, aby przedyskutować współczesne osiągnięcia nauki i techniki kotłowej, dokonać wymiany doświadczeń w zakresie problemów eksploatacji, a także wybrać optymalne kierunki nowych inwestycji lub modernizacji kotłów i kotłowych urządzeń pomocniczych.


logowanie do panela administracyjnegorejestracja użytkownika