Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Przedstawione badania zrealizowane zostały z udziałem finansowym NCN w ramach projektu nr : 2011/03/B/ST8/06425

W kondensacyjnych turbinach parowych dużej mocy stopnie części niskoprężnej pracujące w obszarze pary mokrej odpowiedzialne są za produkcję ponad 10% całkowitej mocy turbiny. Ich sprawność jest wyraźnie niższa od sprawności stopni pracujących w obszarze pary przegrzanej.

W celu poprawy sprawności kondensacyjnych turbin parowych, w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych prowadzi się prace zmierzające do ograniczenia strat w ostatnich stopniach części niskoprężnych pracujących w obszarze mokrej pary wodnej. Prace te prowadzone są poprzez numeryczne modelowanie strat w przepływie pary mokrej oraz badania eksperymentalne.

W Hali Maszyn Cieplnych Instytutu znajduje się instalacja mini-siłowni kondensacyjnej zintegrowanej z tunelem pomiarowym przeznaczonym do badań przepływu pary mokrej przez dysze oraz kanały łopatkowe. Tunel ten to stanowisko badawcze o szerokich możliwościach badań eksperymentalnych przepływów okołodźwiękowych pary mokrej, ze szczególnym nastawieniem na identyfikację strat aerodynamicznych i termodynamicznych. Szczególowy opis tunelu parowego znajduje się tutaj.


Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Krystian Smołka, Michał Strozik: Experimental research on wet steam flow with shock wave -Exp. Heat Transf. 2015 vol. 28 iss. 5, s. 417-429.

Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Michał Strozik, Krystian Smołka: Losses estimation in transonic wet steam flow through linear blade cascade. -J. Therm. Sci. 2015 vol. 24 iss. 2, s. 109-116

Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Michał Strozik, Krystian Smołka: Measurement issues in transonic wet steam flows trough nozzles and linear blade cascades. 12th International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, Italy, Lerici, 13-16.07.2015. Genova

Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Michał Strozik, Krystian Smołka : Non-equilibrium spontaneous condensation in transonic steam flow trough linear cascade. Turbomachinery fluid dynamics and thermodynamics. 11th European Conference, Spain, Madryt, 23-27 March, 2015

Mirosław Majkut, Sławomir Dykas, Michał Strozik, Krystian Smołka: Experimental and numerical study on condensation in transonic steam flow. -Zesz. Nauk. PŁódz., Ciepl. Masz. 2014 nr 145, s. 89-90 Referat wygłoszony na: 11th International Symposium on Compressor & Turbine Flow Systems Theory & Application Areas. SYMKOM 2014 IMP2, Łódź, 2014

Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Michał Strozik, Krystian Smołka: Experimental research on coarse water formation in steam condensing flow on a transition through the shock wave. W: XXI Fluid Mechanics Conference, 15-18 June 2014, Krakow

Sławomir Dykas, Mirosław Majkut, Michał Strozik, Krystian Smołka. Experimental study of condensing steam flow in nozzles and linear blade cascade -Int. J. Heat Mass Transf. 2014 vol. 80, s. 50-57

S. Dykas, J. Kotowicz, K. Smołka: Niekomercyjna instalacja parowej mini-siłowni kondensacyjnej w Politechnice Śląskiej, Rynek Energii, 2011, nr 4(95), s. 47-52

K. Smołka: An experimental research on the wet steam flow - current status and future plans, XXV Jubilee Turbomachinery Workshop, Gdańsk - Krzeszna 19 - 22 September 2011

K. Smołka, M. Strozik, M. Majkut, S. Dykas: Możliwości badań eksperymentalnych przepływu pary mokrej w układzie mini-siłowni kondensacyjnej, Prace Naukowe. Konferencje, z. 27, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011, s. 233-240

K. Smołka, M. Strozik, M. Majkut, S. Dykas: Experimental research on the steam condensing flows in nozzles, Prace Naukowe. Monografie. Konferencje, z. 29, XX Fluid Mechanics Conference. Book of Abstracts. Gliwice 17 - 20 September 2012, s. 82-83

K. Smołka, M. Strozik, M. Majkut, S. Dykas: Straty energii w ostatnich stopniach kondensacyjnej turbiny parowej – badania eksperymentalne, Systems (Journal of Transdisciplinary Systems Science), 2012, Vol. 17, Special Issue, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012, s. 57-64

K. Smołka: Mała elektrownia na Politechnice Śląskiej, Biuletyn Politechniki Śląskiej, sierpień – wrzesień 2012, nr 8-9 (234-235), Gliwice 2012, s. 42-43

K. Smołka, M. Strozik, M. Majkut, S. Dykas: Novel experimental research on the steam condensing flows, X Warsztaty: Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych i Szkoła Letnia: Experimental Methods for Multiphase Flows. Book of Abstracts and Lecture Support. Gdańsk – Wieżyca, 20 – 22.06.2013, s. 44

S. Dykas, W. Wróblewski, 2013, Two-fluid model for prediction of wet steam transonic flow, International Journal of Heat and Mass Transfer 60, 88-94

S. Dykas, W. Wróblewski, 2012, Numerical modelling of steam condensing flow in low and high-pressure nozzles, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 55, Issues 21–22, October 2012, Pages 6191–6199