Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

W Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych prowadzi się szereg badań z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Zagadnienia związane z numerycznym modelowaniem przepływów obejmują:

  • Przepływy przez stopnie i kanały turbinowe - identyfikacja strat w celu poprawy sprawności
  • Zagadnienia cieplno-przepływowe - analiza łopatek chłodzonych
  • Hałas aerodynamiczny - identyfikacja źródeł hałasu w przepływie oraz modelowanie jego propagacji

Narzędzia numeryczne wykorzystywane w Zakładzie Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych w celu numerycznej symulacji zjawisk przepływowych to:

  • Intel Fortran Compiler
  • Tecplot 10
  • SolidWorks
  • IcemCFD
  • ANSYS CFX
  • TurboGrid
  • Tra-Co-Flow


W. Wróblewski, Numeryczna symulacja zjawisk przepływowych w turbinach cieplnych, Energetyka z. 132, Gliwice 2000

W. Wróblewski, S. Dykas, A. Gepert, Modelowanie przepływu pary wodnej z kondensacją heterogeniczną, Gliwice 2006

S. Dykas, W. Wróblewski, Metoda modelowania hałasu aerodynamicznego w przepływach okołodźwiękowych, Gliwice 2006

S. Dykas, Badania przepływów transonicznych z kondensacją pary wodnej, Gliwice 2006

S. Dykas, W. Wróblewski, Numerical Estimation of Losses in Steam Flow Through LP Turbine Stages, Proceedings of ASME Power Conference 2005

S. Dykas, W. Wróblewski, T. Chmielniak, Aerodynamic Noise Assesment Using a CFD/CAA Technique, Proceedings of ASME Turbo Expo 2008

S. Dykas, W. Wróblewski, T. Chmielniak, Numerical Modelling of Aerodynamic Noise with the Use of URANS and Euler Methods, Chemical and Process Engineering 2006 t. 27 z. 3/1

K. Bochon, W. Wróblewski, S. Dykas, Modelling of Influance of Turbulent Transition on Heat Transfer Conditions, TASK Quarterly 2008 vol. 12 no. 3

S. Dykas, W. Wróblewski, H. Łukowicz, Prediction of Losses in the Flow Through the Last Stage of Low-Pressure Steam Turbine, International Journal for Numerical Methods in Fluids 2007 vol. 53 iss. 6

T. Chmielniak, W. Wróblewski, S. Dykas, A Time-Marching Methods for Calculation of the Water Vapor Flows, Mechanika Teoretyczna i Stosowana 1997 vol. 35 no. 2

S. Dykas, W. Wróblewski, 2013, Two-fluid model for prediction of wet steam transonic flow, International Journal of Heat and Mass Transfer 60, 88-94

S. Dykas, W. Wróblewski, 2012, Numerical modelling of steam condensing flow in low and high-pressure nozzles, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 55, Issues 21–22, October 2012, Pages 6191–6199