Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Projekt magazynowania energii w postaci wodoru w kawernach solnych.


Realizowany przez konsorcjum HESTOR:

 • Grupa LOTOS SA,
 • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP",
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Warszawska.

 

 

Projekt ma na celu:

 • Zastosowanie innowacyjnej technologii magazynowania wodoru  czysta energia  poprzez:
  • produkcję wodoru na drodze elektrolizy;
  • wykorzystanie nadmiarowych mocy elektrowni wiatrowych i solarnych do produkcji  wodoru;
  • optymalizację zapotrzebowania na wodór w procesach chemicznych także poprzez jego magazynowanie w kawernach solnych.
 • Wykorzystanie wodoru zgromadzonego w kawernach
  • do procesów rafinacyjnych w Grupie LOTOS S.A. (tym samym ograniczenie produkcji wodoru
   z gazu ziemnego);
  • jako paliwa do turbin gazowych w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną