Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

W dziedzinie MEW prace badawczo-wdrożeniowe dotyczą:

  • Zagadnień związanych z doborem turbin dla małych i mikro elektrowni wodnych takim, że uzyskujemy, w warunkach zmiennych przepływów, maksymalną roczną produkcję energii elektrycznej.

Opracowano w Instytucie własny program do doboru turbiny umożliwiający optymalny dobór rodzaju i wielkości turbiny.

 

  • Badań laboratoryjnych turbin wodnych, których głównym celem jest optymalizacja cech konstrukcyjnych w celu uzyskania odpowiednich charakterystyk dopasowanych do warunków hydrologicznych stopnia wodnego.

W laboratorium dysponujemy stanowiskiem pomiarowym wyposażonym w komputerowy system pomiarowy. Do rejestracji i wstępnego opracowania wyników pomiarów napisano program w komercyjnym kodzie LabView.

 

 

 

 

W dziedzinie REH prace badawczo dotyczą:

  • Projektowania węzłów rekuperacji energii hydraulicznej w różnych instalacjach technologicznych.

 

 

  • Badań laboratoryjnych pomp wirowych w ruchu turbinowym:

 

- wielostopniowych


 

 

- śmigłowych

 

 

 

Wybrane publikacje:

Jan Rduch: Dobór turbin do małej elektrowni wodnej, artykuł w „Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych”, Monografie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Seria: Mechanika (ISBN 83-89772-10-8) Akademia Górniczo-Hutnicza Polska Geotermalna Asocjacja (PGA), Kraków, 2004, format B5, str. 194 do 200.

Jan Rduch: Charakterystyki eksploatacyjne turbiny wodnej o przepływie poprzecznym z regulacją przełyku za pomocą obrotowej przesłony, X Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych -EKOENERGETYKA 2005, Kraków, 16-17.03.2005, str. 201 do 210.

Jan Rduch: Badania laboratoryjne doświadczalnej turbiny wodnej o przepływie poprzecznym z regulacją przełyku za pomocą obrotowej przysłony, HYDROFORUM 2005, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki, Kliczków, 7-9 grudnia 2005, Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk, 2006, str. 165 do 176. 54.

Kalus M., Wydrych J., Rduch J., Majcher A.: Najnowsze rozwiązania układów przetwarzania energii mechanicznej na elektryczną, współpracujących z hydroturbinami, stosowane w małej energetyce wodnej. XXXV Konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN, „Telekomunikacja i Systemy Bezpieczeństwa w Górnictwie, Wydane nakładem Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2007, str. 228 do 235.

Jan Rduch: Zagadnienie doboru turbin dla mikro elektrowni wodnych, Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery, nr 132, Łódź, 2007, str. 247 do 256.

Jan Rduch: Wybór rodzaju turbiny dla mikroelektrowni wodnych, Czysta energia, 2 (76), 2008.

Rduch Jan: Modernizacje w małej energetyce wodnej, Cieplne Maszyny Przepływowe, Turbomachinery, nr 138, Łódź, 2010, str. 119 do 126.

M. Zarzycki, J. Rduch: Analisys of the results of investigations concerning impeller pumps running in the turbine mode. Cieplne maszyny przepływowe, Zeszyt 108, Łódź, 1995, str. 417-426.

Maciej Zarzycki, Jan Rduch: Wybrane zagadnienia z badań laboratoryjnych pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym, Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, HYDROFORUM 2000, Czorsztyn, 2000, str. 311- 324.

Maciej Zarzycki, Jan Rduch: Pompy wirowe w ruchu turbinowym w zastosowaniu do odzysku energii hydraulicznej. Pompy i Pompownie, 3/2001, str. 26 do29.

Maciej Zarzycki, Jan Rduch: Pompy wirowe śmigłowe w ruchu turbinowym. Pompy i Pompownie, 5/2001, str. 51 do 55.

Jan Rduch, Maciej Zarzycki: Badania pomp wirowy w ruchu turbinowym. Zimowe seminarium pt. „Maszyny i urządzenia we współczesnych technologiach energetycznych”. Prace Naukowe, Monografie, Konferencje, Z.8, Politechnika Śląska, Gliwice, 2002, str. 243 do 254.

Jan Rduch, Maciej Zarzycki: Pompy wirowe śmigłowe w ruchu turbinowym dla małych elektrowni wodnych. Konferencja Naukowo-Techniczna: „VIII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii – 2002”, Międzybrodzie Żywieckie, 15-17 maja 2002, format A4, str. 314 do 323.