Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

Dysponujemy wieloma stanowiskami do badań pełnych charakterystyk aerodynamicznych wentylatorów i dmuchaw oraz badań eksperymentalnych parametrów przepływu w stopniach osiowych i promieniowych. Główne stanowisko na którym realizowane są zaawansowane badania struktury przepływu w warunkach niestacjonarnych to modelowy stopień osiowy o średnicy 1 metra. Układ przepływowy osiowego stopnia sprężającego składa się z pierścieniowej części wlotowej, regulacyjnej kierownicy wlotowej, koła wirnikowego, łopatek kierownicy tylnej oraz krzywoliniowego dyfuzora pierścieniowego. Zasadniczym elementem stopnia modelowego jest koło wirnikowe podwieszone na wale i połączone z jednostką napędową o mocy 30kW. Koło wirnikowe o stosunku średnic n=0,56 składa się z cylindrycznej piasty stalowej z zamocowanymi na niej, za pomocą śrub, szesnastoma łopatkami. Przyjęto profil C4 o szkieletowej kołowej. Konstrukcja kierownicy wlotowej umożliwia jednoczesną, obwodową zmianę położenia wszystkich łopatek (clocking effect). Duża skala modelu ma na celu ułatwienie badań przepływu w obszarze pierścieniowej warstwy granicznej, której grubość uwarunkowana jest wymiarami kanału przepływowego. W części wylotowej zastosowano dyfuzor pierścieniowy, zakrzywiony, wykonany z epidiamu zbrojonego włóknem szklanym. W przekroju wylotowym dyfuzora zamontowane jest żaluzjowe urządzenie dławiące.

 

Główne tematy badań eksperymentalnych

 • Badania przepływu w śladzie pozałopatkowym
 • Badania wzajemnego oddziaływania wieńców łopatkowych (clocking effect)
 • Eksperymentalne badania wiarygodności obliczeń numerycznych
 • Badanie zjawisk przepływowych w niestacjonarnym obszarze charakterystyki aerodynamicznej (wirujące oderwanie bezwładnościowe)
 • Implementacja i rozwój nowoczesnych technik pomiarowych

 

Dysponujemy i rozwijamy wiele nowoczesnych technik pomiarowych min.:

 • Sondy aerodynamiczne do badań przepływu uśrednionego
 • Sondy termoanemometryczne do badań szybkozmiennego pola przepływu
 • Laserowa Anemometria Dopplerowska (LDA)
 • Piezorezystancyjne, wysokoczęstotliwościowe przetworniki ciśnienia do badań szybkozmiennego pola ciśnień
 • Technika optyczna Schlieren
 • Optyczna analiza pola przepływu za pomocą farb czułych na ciśnienie (PSP)