Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

W obliczu społecznego oraz politycznego nacisku (np. Pakiet Energetyczno Klimatyczny) na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2, technologia CCS (Carbon Capture and Storage) jest najczęściej rozważanym narzędziem do sprostania stawianym wymogom.     W tej sytuacji, wśród licznych firm, instytucji  i jednostek naukowych na całym świecie zaangażowanych w problematykę CCS, nie mogło zabraknąć również Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Prace nad technologią wychwytu oraz transportu CO2 są związane najczęściej z realizacją projektów badawczych. Największym  z nich w realizowanym przez naszą jednostkę jest: strategiczny program badawczy – Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii, Zadanie nr 1 – Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.
 

Modelowanie procesu wychwytu CO2 z zastosowaniem absorpcji chemicznej

Jedym z zadań realizowanych w ramach strategicznego programu badawczego jest punkt V.1.2 Modelowanie i optymalizacja procesów wychwytu CO2 ze spalin dla różnych klas sorbentów. Celem badań jest tutaj przeprowadzenie głębokiej analizy termodynamicznej, ekonomicznej oraz optymalizacji procesów usuwania dwutlenku węgla ze spalin metodą absorpcji chemiczne z zastosowaniem rożnych sorbentów (głównie amin i amoniaku). Proces wychwytu CO2 modelowany jest z wykorzystaniem programu Aspen Plus.