Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

W ostatnich latach obserwujemy intensywny rozwój konstrukcji ogniw paliwowych, szczególnie jako źródła energii elektrycznej w transporcie, w energetyce i dziedzinach przepływu informacji (informatyka, telekomunikacja i inne). Interesującym kierunkiem rozwoju ogniw paliwowych jest dział mikroogniw zasilających mobilne odbiorniki energii, jak telefony komórkowe, tablety, przenośne komputery oraz niewielkie systemy pomiarowe łączące się z użytkownikiem sieciami bezprzewodowymi. Niewielkie zapotrzebowanie energii elektrycznej w w/w urządzeniach preferują rozwiązania systemów zasilania opartych o mini zestawy hybrydowe: ogniwo fotowoltaiczne -elektrolizer - ogniwo paliwowe.

Kolejnym interesującym zagadnieniem jest odbiór ciepła wydzielanego w trakcie pracy ogniwa PEM. W tym celu w laboratorium Ogniw Paliwowych przygotowano stanowisko do badań ogniwa o niewielkiej mocy (200W) pracującego jako źródło energii elektrycznej i ciepła.

Zdjęcie przedstawia stanowisko badawcze, a schemat blokowy koncepcję układu hybrydowego produkującego energię elektryczna i ciepło z zastosowaniem ogniwa paliwowego PEM.

Prowadzone badania maja na celu:

  • opanowanie różnych stadiów eksploatacji ogniw
  • opracowanie metodologii pomiarów
  • weryfikacja modelu analitycznego z wykorzystaniem danych pomiarowych, głownie nadnapięcia aktywacyjnego
  • sprawdzenie konstrukcji wymiennika ciepła dla małych strumieni ciepła

"Analiza produkcji ciepła i energii elektrycznej w ogniwie paliwowym polimerowym (PEM) małej mocy", Nr projektu 3-T10B 067 27, 2005, , Politechnika Śląska.

CHMIELNIAK T., ŁUKOWICZ H., WRÓBLEWSKI W., SOPEL E.: „Metody korekty pomiarów w instalacjach siłowni cieplnych na podstawie numerycznej analizy badanych układów”. Systems, 2004, Vol. 9, Specjal Issue 2/1.

"Sprzężenie modelowania przepływów i układów pomiarowych jako podstawa doskonalenia systemu diagnostyki termicznej układów cieplnych siłowni", Nr projektu 4T10B 002 22, 2003, Politechnika Śląska,