Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

W zakładzie prowadzone są badania w zakresie wykorzystania turbin gazowych do produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych i biomasy. Szczegółowe tematy prac badawczych związanych z budową i projektowaniem turbin gazowych dotyczą:

  • modelowania pracy turbin gazowych po zmianie paliwa
  • analizy procesu spalania gazów i parametrów komór spalania w turbinach gazowych
  • opracowania algorytmów projektowania maszyn przepływowych

W zakresie analiz techniczno-ekonomiczny układów z turbinami gazowymi tematyka badań obejmuje:

  • układy węglowo-gazowe z separacją dwutlenku węgla
  • układy gazowo powietrzne
  • układy kombinowane z obiegiem CO2
  • układy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy
  • układy z zewnętrznym spalaniem biomasy

W zakładzie prowadzone są badania na stanowisku turbiny gazowej małej mocy.
Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik, Tadeusz Chmielniak: Analiza wpływu zmiany składu biogazu na pracę komory spalania turbiny gazowej. Arch. Spal. 2012 vol. 12 nr 3, s. 153-170

Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy: Dual-fuel gas and coal-fired systems - concepts of new applications. Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 3-22

Tadeusz Chmielniak, Daniel Czaja, Sebastian Lepszy: Technical and economic analysis of the gas turbine air bottoming cycle. Proceedings of ASME Turbo Expo 2012. GT2012, Copenhagen, Denmark, June 11-15, 2012.

Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna Wójcik: Analysis of gas turbine combined heat and power system for carbon capture installation of coal-fired power plant. Energy 2012 vol. 45 iss. 1, s. 125-133,

Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak, Daniel Czaja: Ocena ekonomiczna układów gazowo-parowych różnej mocy z uwzględnieniem kosztów likwidacji zastąpionych elektrowni. Energetyka gazowa 2013. EG 2013. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9-11 października 2013. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2013, s. 111-119

Tadeusz Chmielniak, Daniel Czaja, Sebastian Lepszy: A thermodynamic and economic comparative analysis of combined gas-steam and gas turbine air bottoming cycle. The 25th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization and Simulation of Energy Conversion Systems and Processes. ECOS 2012,Perugia, June 26th - June 29th, 2012 [online]. Vol. 3. Ed. by U. Desideri, G. Manfrida, E. Sciubba. Firenze :FirenzeUniversity Press, 2012, s. 34-53, bibliogr. 34 poz.

Sebastian Lepszy: Diagnostyka elementów komory spalania turbiny gazowej z wykorzystaniem pola magnetycznego. Aktualne kierunki rozwoju energetyki. Praca zbiorowa. Pod red. K. Wójsa, P. Szulca, T. Tietze.Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012, s. 55-61, bibliogr. 3 poz.

Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Sebastian Rulik : Algorithm for design calculation of axial flow gas turbine compressor. Comparison with GTD-350 compressor design. Mechanics Mech.Eng.2011 vol. 15 nr 3, s. 207-216, bibliogr. 5 poz.

Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak: Mathematical modeling of fuel change in micro gas turbine systems.  From research to industry and market. 19th European Biomass Conference. Proceedings of the international conference,Berlin,Germany, 6-10 June 2011 Eds: M. Faulstich [et al.]. Florence : ETA-Florence Renewable Energies, 2011,

Sebastian Lepszy, Tadeusz Chmielniak: Technical and economic analysis of biomass integrated gasification combined cycle. Power for land, sea and air. ASME Turbo Expo 2010,Glasgow,UK, June 14-18, 2010. [Dokument GT2010-23407

Tadeusz Chmielniak, Janusz Skorek, Jacek Kalina, Sebastian Lepszy: Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy. Gliwice. Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 280 s., bibliogr.(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 172)

Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy: Technical and economical analysis of gas-turbine systems with external combustion of the biomass. Arch. Thermodyn. 2007 vol. 28 no. 3, s. 67-80, bibliogr. 12 poz.

Janusz Kotowicz, Sebastian Lepszy: Wpływ temperatury otoczenia i strumieni ciepła grzewczego na charakterystyki termodynamiczne elektrociepłowni gazowo-parowej. Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 907-922, bibliogr. 16 poz