Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
  • Analiza możliwości zwiększonego poboru pary z upustów turbin kondensacyjnych
  • Uciepłownienie bloków kondensacyjnych
  • Analiza możliwości zwiększenia mocy cieplnej bloków ciepłowniczych
  • Ocena wpływu zużycia i uszkodzeń podczas eksploatacji turbozespołu łopatek kierowniczych i wirnikowych na sprawność turbiny
  • Ocena możliwości stosowania regulacji poślizgowej dla turbin eksploatowanych z regulacją stałociśnieniową
  • Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin w obiegu głównym lub do podgrzania wody sieciowej
  • Analiza możliwości dobudowania układu z czynnikiem niskowrzącym ORC do układu cieplnego elektrowni lub elektrociepłowni
  • Ocena modernizacji uszczelnień turbin parowych na efektywność turbozespołu
  • Analiza wpływu eksploatacji bloków na proces erozji łopatek ostatnich stopni części niskoprężnej turbin
  • Doradztwo techniczne w procesie wyboru wykonawcy na wykonanie modernizacji turbin