Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych

PROGRAM SEKTOROWY INNOLOT
Projekt COOPERNIK -  Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności

Projekt COOPERNIK wychodzi naprzeciw wyzwaniom w komercyjnym przemyśle lotniczym oraz konieczności spełnienia w przyszłości celów, jakie postawiło ACARE. COOPERNIK stanowić będzie przełom w konstrukcji części niskociśnieniowej komercyjnych silników lotniczych dzięki obniżeniu konsumpcji paliwa o 1.5% w stosunku do 2010 roku oraz znacznej redukcji hałasu oraz emisji szkodliwych związków. Osiągnięcie tak ambitnych celów możliwe będzie dzięki rozwojowi oraz praktycznej walidacji nowoczesnych technologii oraz wykorzystanie wyników trwających prac badawczych.

 

 

Zadanie 4 - Innowacyjna struktura uszczelnienia wirnika

Optymalizacja warunków pracy części niskoprężnej turbiny musi uwzględniać minimalizację szczelin między elementami statycznymi i wirującymi w celu redukcji przecieków nadłopatkowych. Jednym z bardziej istotnych węzłów mających wpływ na wielkość przecieków jest geometria komór uszczelnień labiryntowych. W uszczelnieniu łopatek wirnikowych silników lotniczych standardowym rozwiązaniem jest zastosowanie uszczelnień labiryntowych z wypełnieniem o strukturze „plastra miodu”, aby m.in. umożliwić przytarcie. W przeszłości podejmowano szereg działań w celu optymalizacji geometrii zębów uszczelnienia labiryntowego. Prace realizowane w ramach projektu mają poszerzyć te badania i uwzględnić w procesie optymalizacji zębów uszczelnienia nowe koncepcje komórek wypełnienia. Poszukiwanie nowej koncepcji komórek może uwzględniać technologię spiekania proszków metali. Zadanie jest rozwiązywane numerycznie i weryfikowane eksperymentalnie na zbudowanym stanowisku do badań przepływu przez uszczelnienia.