Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Zakład Kotłów i Wytwornic Pary

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 Politechnika Śląska

Konarskiego 20, 44-100 Gliwice

POLSKA

e-mail : kotly@polsl.pl

tel. : +48 32 237 12 73

fax. :+48 32 237 21 93