Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Zakład Kotłów i Wytwornic Pary Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach kompleksowo zajmuje się tematyką kotłów i ich urządzeń pomocniczych.

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Zakładu należą:

 • Rozwijanie metod obliczania i konstruowania kotłów i ich urządzeń pomocniczych
 • Niskoemisyjne techniki spalania paliw kopalnych i odnawialnych
 • Katalityczne i niekatalityczne metody usuwania tlenków azotu ze spalin kotłowych
 • Procesy przemiału i suszenia paliw stałych
 • Procesy zgazowania i przygotowania paliw stałych do spalania w kotłach
 • Nowe rodzaje powierzchni wymiany ciepła
 • Modernizacje urządzeń kotłowych dla polepszenia sprawności i niezawodności
 • Przystosowanie kotłów do spalania paliw o charakterystyce odmiennej od projektowej
 • Numeryczne modelowanie procesów cieplno-przepływowych występujących w technice kotłowej
 • Ograniczenie zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych
 • Żużlowanie i powstawanie osadów popiołowych oraz metody ich ograniczania
 • Doskonalenie technologii uruchamiania i eksploatacji kotłów
 • Problemy konstrukcji i eksploatacji kotłów na nadkrytyczne parametry pary
 • Badania regeneracyjnych obrotowych podgrzewaczy powietrza
 • Badania dodatków poprawiających eksploatację kotła i ograniczających emisje substancji szkodliwych
 • Problemy poprawy trwałości i niezawodności elementów kotłów

Ważną dziedzinę stanowią także specjalistyczne pomiary kotłów i młynów węglowych dla identyfikacji parametrów eksploatacyjnych oraz oceny stanu technicznego urządzeń wraz z prognozowaniem ich trwałości. Nadto wykonujemy oceny projektów opracowywanych przez biura konstrukcyjne oraz oferty w procesach przetargowych.


Możliwości badawcze Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary: