Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Aparatura pomiarowa Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary

  • Mobilny monitoring prędkości, stężenia oraz wydatku gazów zapylonych KWANT
  • Sonda HVT – High Velocity Thermocuple
  • System monitoringu zawartości CO i O2 w spalinach
  • System akustycznego pomiaru temperatury w komorze paleniskowej AGAM
  • Sonda depozytową do pomiaru prędkości narastania osadów w kotle
  • Sonda do pomiaru kwasowego punktu rosy
  • Zestaw sond spiętrzających do pomiaru prędkości i ciśnienia spalin oraz powietrza w kanałach
  • Analizatory spalin firmy Siemens, ABB, Kane, Eurotron, WUHAN Electronics, (pomiary O2, SOx, NOx, CO2, HCl, HF, slipu NH3 z instalacji deNOX, węglowodorów)
  • Zestaw do izokinetycznego poboru próbek pyłu węglowego z grzanym cyklonem EMIOTEST oraz popiołu lotnego ZAM-KĘTY