Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Modelowa instalacja młyna pierścieniowo – kulowego służy do badań procesów przemiału, suszenia i transportu węgla w układach paleniskowych kotłów pyłowych z modelowym młynem pierścieniowo-kulowym. Cechą szczególną stanowiska jest możliwość realizowania na skalę laboratoryjną tych samych procesów, jakie zachodzą w rzeczywistych układach pyłowych elektrowni, czy elektrociepłowni przy zachowaniu podobieństwa geometrycznego instalacji.

W skład instalacji wchodzi model młyna pierścieniowo-kulowego MKM-33 (o wydajności bazowej 33 t/h), który wykonany został na potrzeby laboratoryjne w skali 1:7,5. W wersji podstawowej wyposażony jest on w 10-cio kulowy zespół mielący o średnicy kul 100 mm. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zespołu 7-mio kulowego (kule o średnicy 125 mm) lub 14-sto kulowego (o średnicy kul 76 mm). Poprzez zmianę ustawienia kierownicy odsiewacza możliwe jest uzyskanie granulacji produkowanego pyłu w zakresie R0,09 = 5 ÷ 30%. Maksymalna wydajność młyna przy przemiale stosunkowo miękkiego węgla wynosi ok. 0,1 kg/s przy granulacji produkowanego pyłu R0,09 = 20% i R0,20 = 1%.

Na dodatkowe wyposażenie instalacji składa się m.in.: zasobnik paliwa z podajnikiem ślimakowym, wentylator powietrza doprowadzający powietrze do układu młynowego, które jest ogrzewane przez palnik gazowy, cyklonowy i workowy separator cząstek stałych.

Stanowisko modelu młyna pierścieniowo-kulowego MKM-33 pozwala na badanie następujących zagadnień:

  • określenie optymalnej jakości przemiału biomasy do procesów spalania i łącznego spalania z węglem,
  • identyfikacja czynników ograniczających wydajność młyna oraz ocena możliwości ich usunięcia,
  • ocena możliwości zwiększenia wydajności młynów przy zachowaniu wymaganej granulacji paliwa,
  • badania przemiału różnych rodzajów paliw w tym paliw biomasowych,
  • badania nad zmniejszeniem energochłonności procesów przemiału paliw.

Kule o średnicy 125 mm

Kule o średnicy 100 mm