Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Kotłów i Wytwornic Pary

Pyłowa Komora Badawcza PKB-1 zabudowana jest w elektrycznym piecu pionowym. W jej górnej części zamocowano palnik wielopaliwowy o mocy 40kWwraz z podajnikiem K-TRON, a w dolnej posiada wylot spalin zaprojektowany w sposób umożliwiający badania wkładów katalitycznych (SCR). Komora posiada kompletny system sterowania i archiwizacji danych.

Obszary badawcze, zastosowanie:

  • problemy współspalania biomasy z węglem, zwłaszcza przy dużym jej udziale:

                - badania niskokosztowych dodatków przeciwdziałających szlakowaniu i zapopielaniu podczas współspalania biomasy,
                - ocena niebezpieczeństwa skłócenia żywotności powierzchni ogrzewalnych kotła podczas współspalania biomasy,

  • problemy redukcji tlenków azotu:

                - badania wpływu dodawania biomasy zwłaszcza rolnej do komory paleniskowej na emisję tlenków azotu,
                - badania wpływu stopnia zawirowania powietrza wtórnego na powstawanie tlenków azotu,   
                - badanie metody SCR redukcji tlenków azotu przy użyciu wypełnień katalitycznych,
                - badanie wpływu współspalania biomasy na skuteczność metody SCR.