Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych

M1 - 526A - Technika pomiarów ; M01 - instrukcja

 

M2 - HMC - Pomiar mocy ; M02 - instrukcja; M2 ENG ; M-2 EN/PL

 

M3 - 534A - Pomiar temperatur I ; M03 - instrukcja ; M-3 EN

 

M4 - HMC - Pomiar ciśnień ; M04 - instrukcja; M4-ENG  ; M-4 EN

 

M5 - HMC - Pomiar strumieni I ; M-5 EN/PLM5-ENG ; M05 - instrukcja v2

 

M6 - HMC - Pomiar wilgotności ; M06 - instrukcjaM6-wzory ; M06 - wykres ; M-6 EN/PL

 

M7 - HMC - Pomiar składu spalin ; M-7 EN/PL ; M07 - instrukcja

 

M8 - HMC - Pomiar wartości opałowej ; M08 - instrukcja; M8 ENG

 

M9 - HMC - Przepływomierze zliczające ; M9-instrukcja ; M-9 EN/PL

 

M10 - HMC - Przyrządy wtórne ; M-10 EN/PL ;

 

M11 - 534A - Pomiar temperatur II ; M03 - instrukcja ; M-3 EN

 

M12 - HMC - Pomiar strumieni II ; M12 - instrukcja; M12 - ENG; M12PL

 

M13 - 520A - Pomiar parametrów sygnałów ;M-13 EN/PL

 

M14 - 517A - Przetworniki pomiarowe i standaryzujące ; M-14 EN/PLM14 - instrukcja ; M14 - Tabela pomiarowa

 

M15 - 526A - Dyskretyzacja sygnałów ciągłych ; ; M15 - Tabela pomiarowa

 

M17 - 534A - Łącza szeregowe (RS, Profibus) ; M-17 - EN/PL

 

M19 - 534/527A - Pomiary dyskretyzacji przetworników A/C ; M-19 EN/PL ; M19 - instrukcja

 

M20 - 531A - Planowanie eksperymentu pomiarowego ; M20 - instrukcja

 

M22 - HMC - Wyznaczanie wilgoci paliw i minerałów ; M22 - instrukcja

 
M24 - HMC - Wyznaczanie składu ziarnowego wybranych paliw oraz sorbentów stosowanych w energetyce; M24 - instrukcja