Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych

E1 - 520A - Źródła zasilania i parametry przebiegów zmiennych ; E01 - instrukcja

 

E2 - 519A - Obwody liniowe - sprawdzenie praw Kirchhoffa ; E02 - instrukcja

 

E3 - 531A - Rezystancyjne elementy i obwody nieliniowe ; E03 - instrukcja

 

E4 - 527A - Rezonans szeregowy i równoległy ; E04 - instrukcjaE04 - karta pomiarowa

 

E5 - 517A - Obwody magnetycznie sprzężone ; E05 - instrukcja ; E05 - karta pomiarowa

 

E6 - 518A - Impedancja i moc odbiorników prądu zmiennego ; E06 - instrukcja ; E06 - karta pomiarowa

 

E7 - 520A - Badanie diod półprzewodnikowych ; E07 - instrukcja

 

E8 - 517A - Badanie tranzystorów bipolarnych ; E08 - instrukcja ; E08 - karta pomiarowa

 

E9 - 520A - Badanie tyrystorów ; E09 - instrukcja

 

E10 - 519A - Elementy układów techniki cyfrowej ; E10 - instrukcja

 

E11 - 526A - Przetwarzanie analogowo-cyfrowe ; E11 - instrukcja

 

E13 - HMC - Transformator I ; E13 - instrukcja V2; E-13 EN

 

E14 - HMC - Transformator II ; E14 - instrukcja

 

E15 - HMC - Silnik asynchroniczny I ; E15 - instrukcja ; E-15 EN

 

E17 - HMC - Prądnica prądu stałego ; E17 - instrukcja

 

E18 - HMC - Prądnica prądu zmiennego ; E18 - instrukcja ; E16 - karta pomiarowa ; E-18 EN/PL

 

E19 - HMC - Badania eksploatacyjne maszyn elektrycznych ; E19 - instrukcja ; E18 - karta pomiarowa

 

E20 - HMC - Układ Leonarda - INSTRUKCJA ; E20 - instrukcja ; E19 - karta pomiarowa

 

E21 - HMC - Falowniki i przekształtniki I ; E21 - instrukcja ; E-21 EN/PL