Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

 


Urządzenie laboratoryjne składa się z:

 1. zbiornika,
 2. autotransformatora,
 3. silnika elektrycznego,
 4. układu pomiaru prędkości obrotowej,
 5. przymiaru.

Ćwiczenie polega na:

 • obserwacji tworzenia się paraboloidy w wirującym zbiorniku wypełnionym cieczą,
 • pomiarze, dla zadanej stałej prędkości obrotowej zbiornika, wysokości ramion powstającej paraboloidy, obliczeniu tej wielkości ze wzorów opisujących zjawisko oraz ich porównanie.

Wyznaczenie:

 • równania powierzchni swobodnej cieczy w naczyniu wirującym ze stałą prędkością kątową,
 • położenia wierzchołka paraboli,
 • porównanie wyniku pomiaru z obliczeniami.

Pomiar:

 • położenia ramion paraboloidy,
 • prędkości obrotowej zbiornika.

Obliczenie:

 • wysokości ramion paraboloidy,
 • wysokości wierzchołka paraboloidy,
 • współczynników równania powierzchni swobodnej paraboloidy,
 • błędu względnego zmierzonej i obliczonej wysokości paraboloidy