Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

 


Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynników strat hydraulicznych przy przepływie wody z różnym objętościowym natężeniem przepływu przez instalację.
Wodę doprowadzamy do wybranego odcinka pomiarowego przez całkowite otwarcie zaworu (6). Odpowietrzamy przewody impulsowe (8) i piezometry (9). Natężenie ustalamy zaworem regulacyjnym (3). Po ustaleniu się natężenia przepływu odczytujemy je na wyświetlaczu przepływomierza. Odczytujemy wzniesienia wody w piezometrach. Kolejne pomiary przeprowadzamy przy coraz większym natężeniu przepływu a po osiągnięciu maksymalnego – przy coraz mniejszym natężeniu przepływu.

Pompa (1) tłoczy wodę przez głowicę pomiarową przepływomierza (2A). Przepływomierz wyposażony jest w przetwornik pomiarowy (2B) pokazujący na wyświetlaczu aktualne natężenie przepływu Q. Natężenie przepływu Q jest regulowane zaworem regulacyjnym (3). Kolektorem doprowadzającym (4) woda może być doprowadzona do jednego z siedmiu odcinków pomiarowych. Każdy odcinek pomiarowy (5) jest wyposażony w zawór odcinający (6) oraz posiada otwory impulsowe (7). Do każdego otworu impulsowego za pomocą przeźroczystych przewodów impulsowych (8) podłączone są piezometry (9) umieszczone na tablicy (10) wyposażonej w podziałkę. Z odcinka pomiarowego woda odpływa przez kolektor odprowadzający (11), rurę obiegową (12) i zawór odcinający (13) do pompy. Zbiornik retencyjny (14) wyposażony w zawory odcinające (15) oraz wodowskaz (16) służy do napełniania i odpowietrzania instalacji. Zawory odcinające (17) oraz (18) oddzielają instalację od drugiego obiegu pomiarowego.
Podczas pomiaru zawory odcinające (13) powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory odcinające (17) oraz (18) całkowicie zamknięte.
Natężenie przepływu regulowane jest zaworem (3).