Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

W związku z zagrożeniem związanym z pandemią COVID-19 działalność koła została chwilowo zawieszona. 


Aktywność z poprzednich lat

 
 • Budowa bloku 910 MW

W dniach 25-27 listopada 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się III Konferencja Techniczna „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”,

 

 • Bloki na Parametry Nadkrytyczne

W dniach 25-27 listopada 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się III Konferencja Techniczna „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”, której organizatorem było wydawnictwo i wortal branży energetycznej „Nowa Energia”. Partnerem głównym tego wydarzenia było Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Dodatkowo partnerstwo objęły Amec Foster Wheeler, Rafako SA, Enea SA oraz Urząd Dozoru Technicznego. Konferencja została otwarta przez Pana Mariusza Marchwiaka - Prezesa wydawnictwa oraz Panią Dorotę Kubek- Redaktor naczelną magazynu „Nowa Energia”. Moderatorem panelu dyskusyjnego pierwszego dnia konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, a w dyskusji uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Marek Pronobis oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak. Tematem wiodącym debaty była przyszłość polskiego sektora energetycznego w perspektywie roku 2050, a tematami powiązanymi wyzwania dla ochrony środowiska, polityka klimatyczna UE, konkluzje BAT, wyzwania technologiczne dla bloków na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne. Drugiego dnia wygłaszane były referaty dotyczące budowy i eksploatacji kotłów na parametry nadkrytyczne. Prelegenci dzielili się wiedzą nabytą w swojej pracy. Wysłuchać można było m.in. o postępach prac przy budowie bloku w El. Jaworzno, proponowanej przez Amec FW technologii CFB w Samcheok (Korea Płd.) oraz wykładu o elastyczności cieplnej bloków energetycznych dużej mocy. W planie trzeciego, ostatniego dnia Konferencji przewidziana została wycieczka do El. Kozienice, do nowo powstającego bloku na parametry nadkrytyczne jak i do pozostałej części z pracującymi jednostkami, gdzie obsługa udzielała szczegółowych informacji odnośnie parametrów pracy oraz problematyki eksploatacyjnej. Na terenie elektrowni wygłoszone zostały referaty przedstawiające stan, przewidywane etapy budowy oraz dostosowanie nowego bloku Kozienice do najnowszych wymogów BAT. W konferencji uczestniczyło dwóch członków koła Fornal Kamil oraz Opała Jakub, których pobyt w Kazimierzu i udział w wydarzeniu pokryli organizatorzy wydarzenia. Konferencje i sympozja techniczne pozwalają na uświadomienie studentom praktycznej strony nabywanej podczas studiów wiedzy. Rozwijając ich zainteresowanie zgodnie z tematykę wygłaszanych referatów oraz dzielących się swym doświadczenie współuczestników. 
(oprac. Kamil Fornal)

 • Modernizacja Kotłów Rusztowych

W dniach 26-28 października 2015 w Szczyrku odbyła XIII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Modernizacji Kotłów Rusztowych. Organizatorem wydarzenia było Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała we współpracy z Politechniką Śląską.
Konferencja otwarta została przez prof. dr hab. inż. Marka Pronobis oraz prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicz. Plan ramowy konferencji zakładał trzy sesje problemowe, na których referowane były osiągnięcia odniesione przez firmy branżowe oraz przez pracowników instytucji naukowych. Równolegle na drugiej sali w języku angielskim prezentowane były referaty techniczne przedstawiające postępy i efekty pracy związane z projektem EcoStoker- KIC InnoEnergy innovation project EcoStoker. Panel KIC prowadzony był przez dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl. Sylwestra Kalisz. Rozpoczął się on od uroczystego otwarcia i przedstawienia zaproszonych gości powiązanych z projektem. Referaty omawiały główne założenia, cele i efekty pracy nad ww. projektem badawczym. Audiencja składała się ze studentów zagranicznych i polskich, studiujących w ramach programu KIC InnoEnergy oraz z grona wolnych słuchaczy.
Konferencji towarzyszyły liczne atrakcje, takie jak uroczysta kolacja, grill integracyjny oraz wycieczka na Górę Czantoria. Udział w konferencji pozwolił studentom na poszerzenie wiedzy w zakresie nowych kierunków energetyki zawodowej oraz ochrony środowiska związanej z kotłami rusztowymi. Dyskusje oraz spotkania integracyjne zaowocowały nowymi kontaktami z osobami z branży.
(oprac. Kamil Fornal)

 • Bonjour! EDF - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zapisów na wydarzenia związane z dniem Grupy EDF organizowanym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwcach w dniu 21 kwietnia.
Szczegółowe informacje można znaleść na plakatach promujących to wydarzenia na Wydziale oraz na stronie www.edf.pl w zakładce Kariera/Dla studenta. Tam również w dniach od 09 do 15 kwietnia dostepny będzie formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można zapisać się na poszczególne zajęcia prowadzone w tym dniu.
(oprac. Piotr Żymełka + TK)


 • Szkolenie na auditora wewnętrznego OHSAS

W dniach 21 i 22 marca w CKS „Mrowisko” zostało zorganizowane szkolenie dla studentów Politechniki Śląskiej na audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP zgodnego z PN-N-18001/OHSAS. Organizatorem była firma HRS sp. z o.o., a prowadzącym szkolenie Pan Rafał Smółka, posiadający ogromną wiedzę oraz bogate doświadczenie zdobyte na stanowisku auditora. Szkolenie umożliwiło uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy na temat wykonywania auditów wewnętrznych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Poruszone zostały zagadnienia, których realizacja jest niezbędna do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa tj. sposoby przechowywania materiałów potencjalnie niebezpiecznych czy przedstawienie obszarów działalności szczególnie narażonych na niezgodności. Podczas kursu wykonano szereg ćwiczeń oraz odegrano kilka scenek symulujących rzeczywiste sytuacje, z którymi spotkał się osobiście Prowadzący. Miały one na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania w przyszłości samodzielnych auditów. Szkolenie trwało 16 godzin i zakończone było egzaminem sprawdzającym. Jeżeli został on zaliczony, student otrzymywał certyfikat upoważniający go do wykonywania adtitów. W szkoleniu udział wzięło 4 członków naszego Koła: Jagodzińska Katarzyna, Lakwa Joanna, Jakub Opała, Jakub Bodys; których udział został sfinansowany ze środków Koła. 
(oprac. Kamil Fornal)


 • Szkolenie na auditora z Jakości II

W weekend 28 lutego i 1 marca na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, w ramach projektu „od Studenta do Eksperta” obdyło się po raz kolejny szkolenie dla studentów naszej Uczelni dotyczące Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, zgodnego z normą ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009). Szkolenie prowadził Pan Rafał Smółka - auditor z wieloletnim doświadczeniem z firmy HRS sp. z o.o.
Szkolenie umożliwiło uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy na temat wykonywania auditów wewnętrznych (jako pracownik przedsiębiorstwa) zgodności wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001. System ten obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od administracji i obiegu dokumentów, poprzez zarządzanie firmą i kontakt z klientem, skończywszy na prowadzeniu procesu technologicznego. Podczas kursu uczestnicy m.in. wykonywali szereg ćwiczeń praktycznych stworzonych przez Prowadzącego na podstawie jego własnych doświadczeń, imitujących sytuacje z rzeczywistych auditów, dzięki którym uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy audiora wewnętrznego.
Szkolenie trwało 16 godzin i zakończone było egzaminem pisemnym sprawdzającym nabytą wiedzę na temat samej normy oraz teorii i zasad sporządzania auditów. Zdobyty w ten sposób certyfikat, upoważnia do wykonywania wspomnianych auditów.
(oprac. Kamil Fornal)

 • Szkolenie na auditora Środowiskowego...

W dniach 21-22 lutego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, zostało zorganizowane szkolenie dla studentów naszej Uczelni chcących zostać audytorami Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie, zgodnego z normą ISO 14001 (PN-EN ISO 14001:2005). Organizatorem szkolenia była firma HRS sp. z o.o., a osobą prowadzącym szkolenie Pan Rafał Smółka, auditor z wieloletnim doświadczeniem.
Szkolenie umożliwiło uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy na temat wykonywania auditów wewnętrznych (jako pracownik przedsiębiorstwa) zgodności wprowadzonego Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001. System ten obejmuje wszystkie aspekty środowiskowe działalności przedsiębiorstwa, w zależności od jej specyfiki, np. emisji substancji szkodliwych do atmosfery, wytwarzanie odpadów niebezpiecznych itp. Umożliwia on, przy poprawnym funkcjonowaniu, nadzorowanie działań podejmowanych przez firmę w obrębie ochrony środowiska oraz uniknięcie ewentualnych kar urzędowych za niespełnienie wymogów emisyjnych narzuconych prawnie.
Podczas kursu wykonano szereg ćwiczeń - scenek sytuacyjnych, dzięki którym uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy audiora wewnętrznego. 
Szkolenie trwało 16 godzin i zakończone było egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę na temat samej normy oraz teorii i zasad sporządzania auditów. Skutkowało ono zdobyciem certyfikatu, upoważniającego do wykonywania wyżej wspomnianych auditów.
W szkoleniu udział wzięło 4 członków SKN Kotłów i Urządzeń Cieplnych im. prof. Marcelego Barana:
—    Fornal Kamil,
—    Jagodzińska Katarzyna,
—    Lakwa Joanna,
—    Jakub Opała.
(oprac. Katarzyna Jagodzińska)


 • Szkolenie na auditora Systemu Zarządzania Jakością...

W dniach 24-25 stycznia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, zostało zorganizowane szkolenie dla studentów naszej Uczelni dotyczące Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, zgodnego z normą ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2009). Organizatorem szkolenia była firma HRS sp. z o.o. z Wrocławia, a Prowadzącym szkolenie – Pan Rafał Smółka, auditor z wieloletnim doświadczeniem.
Szkolenie umożliwiło uczestnikom zdobycie podstawowej wiedzy na temat wykonywania auditów wewnętrznych (jako pracownik przedsiębiorstwa) zgodności wprowadzonego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001. System ten obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od administracji i obiegu dokumentów, poprzez zarządzanie firmą i kontakt z klientem, skończywszy na prowadzeniu procesu technologicznego zgodnie z wymaganą procedurą. 
Podczas kursu wykonano szereg ćwiczeń stworzonych przez Prowadzącego na podstawie jego własnych doświadczeń, imitujących sytuacje z rzeczywistych auditów, dzięki którym uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką pracy audiora wewnętrznego. 
Szkolenie trwało 16 godzin i zakończone było egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę na temat samej normy oraz teorii i zasad sporządzania auditów. Skutkowało ono zdobyciem certyfikatu, upoważniającego do wykonywania wyżej wspomnianych auditów.
W szkoleniu udział wzięło 3 członków SKN Kotłów i Urządzeń Cieplnych im. prof. Marcelego Barana:
—    Jagodzińska Katarzyna,
—    Lakwa Joanna,
—    Jakub Opała.
(oprac. Katarzyna Jagodzińska)

 

 •  Z wizytą studyjną w Fluor SA

W dniu 24 maja członkowie naszego Koła uczestniczyli w wizycie studyjnej do firmy Fluoru SA. Gliwickie biuro jest częścią międzynarodowej korporacji zajmująca się projektowaniem, kompletacją dostaw, zarządzaniem budowami, utrzymaniem ruchu w zakładach oraz zarządzaniem projektami. Działa głównie z dziedzinie petrochemii oraz energetyki. Każdy projekt jest realizowany w oparciu o współpracę wyspecjalizowanych zespołów takich jak dział mechaniczny, orurowania, automatyki. Podczas wizyty studenci spotkali się z przedstawicielami działów mechanicznego i orurowania, którzy opowiedzieli jak wygląda ich praca „od kuchni”. Poruszane tematy dotyczył struktur i sposobu funkcjonowania ich biura, współpracy z biurami z zagranicy. Mogliśmy także zobaczyć jak wygląda „siedziba projektu” tzn. miejsce pracy w którym zespół inżynierów realizuje projekt. Szczególną uwagę poświęcili umiejętnością, które są niezbędne w pracy konstruktora. Pod koniec wizyty spotkaliśmy się z przedstawicielką działu kadr, która przedstawiła nam ofertę staży i szkoleń adresowanych do studentów i absolwentów, a także możliwe ścieżki kariery zawodowej w firmie. Po kilku godzinnej wizycie, bogatsi w nowe doświadczenia opuściliśmy siedzibę firmy. Niektórzy z nadzieją na odbycie stażu, bądź rozpoczęcie przyszłej pracy we Fluorze.
(oprac. M.Kempny)

 

 • Termincze Przekształcanie Odpadów Komunalnych

W dniach 25-26 lutego 2016 roku w Bydgoszczy odbyła się VIII Konferencja "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", zorganizowana przez wydawnictwo i wortal branży energetycznej "Nowa Energia". Partnerami wydarzenia byli m.in. Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o., Grupa VEOLIA, LUHR FILTER POLSKA Sp. z o.o., EIB SA oraz Doosan Babcock Energy Polska Sp.z o.o.
Obrady otwarł Pan Mariusz Marchwiak - Prezes wydawnictwa "Nowa Energia" oraz Pani Dorota Kubek - Redaktor naczelna wydawnictwa. Moderatorem konferencji był dr inż. Grzegorz Wielgosiński, profesor Politechniki Łódzkiej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, który wygłosił w dalszej części dwa referaty. Konferencja dotyczyła szeroko pojętej tematyki spalania odpadów komunalnych, począwszy od aspektów prawnych budowy, rozruchu i oddania do eksploatacji spalarni, skończywszy na typowych problemach związanych z użytkowaniem obiektów tego rodzaju (tj. zmiany parametrów pracy, które istotnie wpływają na wahania emisji dioksyn i furanów). Poruszona została także kwestia konieczności oczyszczania powstałych spalin i instalacji umożliwiających osiągnięcie wymaganych poziomów emisji. Konferencje zakończyła wycieczka do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy. 
W konferencji udział wzięło dwóch członków naszego Koła: Katarzyna Jagodzińska i Jakub Opała.
(oprac. K. Jagodzińska)
 

 • Bloki na Parametry Nadkrytyczne

W dniach 25-27 listopada 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się III Konferencja Techniczna „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”, której organizatorem było wydawnictwo i wortal branży energetycznej „Nowa Energia”. Partnerem głównym tego wydarzenia było Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. Dodatkowo partnerstwo objęły Amec Foster Wheeler, Rafako SA, Enea SA oraz Urząd Dozoru Technicznego. Konferencja została otwarta przez Pana Mariusza Marchwiaka - Prezesa wydawnictwa oraz Panią Dorotę Kubek- Redaktor naczelną magazynu „Nowa Energia”. Moderatorem panelu dyskusyjnego pierwszego dnia konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, a w dyskusji uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Marek Pronobis oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak. Tematem wiodącym debaty była przyszłość polskiego sektora energetycznego w perspektywie roku 2050, a tematami powiązanymi wyzwania dla ochrony środowiska, polityka klimatyczna UE, konkluzje BAT, wyzwania technologiczne dla bloków na parametry nadkrytyczne i ultranadkrytyczne. Drugiego dnia wygłaszane były referaty dotyczące budowy i eksploatacji kotłów na parametry nadkrytyczne. Prelegenci dzielili się wiedzą nabytą w swojej pracy. Wysłuchać można było m.in. o postępach prac przy budowie bloku w El. Jaworzno, proponowanej przez Amec FW technologii CFB w Samcheok (Korea Płd.) oraz wykładu o elastyczności cieplnej bloków energetycznych dużej mocy. W planie trzeciego, ostatniego dnia Konferencji przewidziana została wycieczka do El. Kozienice, do nowo powstającego bloku na parametry nadkrytyczne jak i do pozostałej części z pracującymi jednostkami, gdzie obsługa udzielała szczegółowych informacji odnośnie parametrów pracy oraz problematyki eksploatacyjnej. Na terenie elektrowni wygłoszone zostały referaty przedstawiające stan, przewidywane etapy budowy oraz dostosowanie nowego bloku Kozienice do najnowszych wymogów BAT. W konferencji uczestniczyło dwóch członków koła Fornal Kamil oraz Opała Jakub. Konferencja umożliwiła studentom na uświadomomienie praktycznej strony nabywanej podczas studiów wiedzy. Rozwijając ich zainteresowanie zgodnie z tematykę wygłaszanych referatów oraz dzielących się swym doświadczenie współuczestników. 
(oprac. K. Fornal)

 

 • Konferencja Rusztowa

W dniach 26-28 października 2015 w Szczyrku odbyła XIII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Modernizacji Kotłów Rusztowych. Organizatorem wydarzenia było Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała we współpracy z Politechniką Śląską. Konferencja otwarta została przez prof. dr hab. inż. Marka Pronobis oraz prof. dr hab. inż. Janusza Kotowicz. Plan ramowy konferencji zakładał trzy sesje problemowe, na których referowane były osiągnięcia odniesione przez firmy branżowe oraz przez pracowników instytucji naukowych. Równolegle na drugiej sali w języku angielskim prezentowane były referaty techniczne przedstawiające postępy i efekty pracy związane z projektem EcoStoker- KIC InnoEnergy innovation project EcoStoker. Panel KIC prowadzony był przez dr hab. inż. prof. nadzw. Pol. Śl. Sylwestra Kalisz. Rozpoczął się on od uroczystego otwarcia i przedstawienia zaproszonych gości powiązanych z projektem. Referaty omawiały główne założenia, cele i efekty pracy nad ww. projektem badawczym. Audiencja składała się ze studentów zagranicznych i polskich, studiujących w ramach programu KIC InnoEnergy oraz z grona wolnych słuchaczy. Konferencji towarzyszyły liczne atrakcje, takie jak uroczysta kolacja, grill integracyjny oraz wycieczka na Górę Czantoria. Udział w konferencji pozwolił studentom na poszerzenie wiedzy w zakresie nowych kierunków energetyki zawodowej oraz ochrony środowiska związanej z kotłami rusztowymi. Dyskusje oraz spotkania integracyjne zaowocowały nowymi kontaktami z osobami z branży.
(oprac. K. Fornal)

 •  Wyjazd do Spalarni Odpadów

W dniu 23 listopada 2013 roku członkowie naszego koła uczestniczyli w wycieczce.

 • Zebranie koła

W dniu 23 listopada 2013 roku członkowie naszego koła uczestniczyli w wycieczce do Elektrowni Łagisza w Będzinie. Wyjazd odbył się w ramach wizyty Partnerów z Czech i Słowacji projektu realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Naszym celem było poznanie budowy i funkcjonowanie bloku energetycznego 460MW. Najważniejszym elementem tego bloku jest kocioł CFB, który jest aktualnie największym tego typu kotłem na świecie.

 • Wyjazd do Elektrowni Łagisza

W dniu 23 listopada 2013 roku członkowie naszego koła uczestniczyli w wycieczce do Elektrowni Łagisza w Będzinie. Wyjazd odbył się w ramach wizyty Partnerów z Czech i Słowacji projektu prowadzonego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. Naszym celem było poznanie budowy i funkcjonowanie bloku energetycznego 460MW. Najważniejszym elementem tego bloku jest kocioł CFB, który jest aktualnie największym tego typu kotłem na świecie.
Na początku zostaliśmy zaznajomieni z technologią tego typu kotłów. Na zaprezentowanej makiecie kotła, mogliśmy zaobserwować zasadę tworzenia i cyrkulacji złoża w kotle. Następnie udaliśmy się do nastawni, gdzie na monitorach mogliśmy zapoznania się dokładnie z każdym parametrem dotyczącym bloku. Kolejnym punktem naszej wycieczki była maszynownia z turbiną reakcyjnej 28K460 i generatorem 50WT23E-104 (Alstom Power). Generator dodatkowo zamknięty jest w dźwiękochłonnej obudowie w celu obniżenia poziomu hałasu na terenie bloku. Tu naszą uwagę zwróciła czystość panująca na obiekcie, która ja się dowiedzieliśmy oprócz ręcznego odkurzania poszczególnych elementów instalacji dodatkowo wspomagana jest wentylacją całego obiektu, która ustawiona jest tak, by w maszynowni utrzymywało się wyższe ciśnienia niż w kotłowni. Pozwala to utrzymać pyły i kurz przy kotle. Podczas dalszej wizyty naszą uwagę zwrócił układ doprowadzania paliwa do kotła, system rozpałkowy oraz wyjątkowo duży (trzy strefowy) obrotowy podgrzewacz powietrza. Następnie mieliśmy okazję zobaczyć układ odprowadzania popiołu dennego. Na zewnątrz budynku, mogliśmy przyjrzeć się chłodni kominowej z wpiętym układem wyprowadzenia spalin. Naszą uwagę zwróciły prowadzone obok chłodni roboty budowlane, będące budowaną instalacją doświadczalną wychwytywania i magazynowania CO2. Następnie przyjrzeliśmy się układowi wyprowadzania mocy. Mogliśmy również zobaczyć turbopompę układu wody zasilającej.
Na zakończenie naszej wizyty przedstawiono nam prezentację dotyczącą bloku oraz projektu firmy Foster Wheeler budowy podobnych bloków w Korei o nazwie „Green Power Project”.
(oprac. J.Mędrala)