Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

POCZĄTKI KOŁA

Początki studenckiego ruchu naukowego w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary sięgają pierwszej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Studenci grup specjalizacyjnych "Kotły Parowe" oraz "Siłownie cieplne", prowadzonych w Zakładzie Kotłów i Wytwornic Pary pod kierownictwem Prof. dr hab. inż. Marcelego Barana, razem z ówczesnym asystentem mgr inż. Andrzejem Walewskim i przy poparciu Prof. Barana, zorganizowali "SKN Kotłów i Wytwornic Pary". Opiekunem Naukowym Koła był Prof. Marceli Baran. W sprawach organizacyjnych Kołowspierał - asystent Andrzej Walewski. Pierwszym przewodniczącym zarządu SKN Kotłów i Wytwornic Pary, został wówczas  student IV roku - Franciszek Gramatyka.

Działalność Koła skupiała się na aktualnej wówczas tematyce związanej z rozwojem energetyki krajowej, np. kotłami przepływowymi do budowanej Elektrowni Bełchatów, wytwornicami pary, stabilizatorami ciśnienia dla projektowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu itp. W ramach podejmowanej tematyki opracowywane były referaty prezentowane na seminariach naukowych. Sposób prezentacji, treści merytoryczne, jak i estetyka przygotowania referatu od strony edytorskiej (dysponowaliśmy co najwyżej walizkową maszyną do pisania) zawsze podlegały życzliwej krytyce Pana Profesora Barana, który przekazywał wiele uwag - docenianych w późniejszym okresie. Organizowane były również seminaria wyjazdowe (np. maj 1976 Wisła-Głębce) oraz wycieczki do państwowych przedsiębiorstw produkcyjnych (tak się wtedy nazywały), takich jak: fabryki kotłowe, elektrownie, elektrociepłownie, a także innych miejsc jak np. Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu - obozy naukowe z Panem Walewskim.

 

REAKTYWACJA DZIAŁALNOŚCI

W czasie prowadzonych w 2003 roku wykładów z przedmiotu "Kotły i Urządzenia Cieplne" na semestrze 5 (pierwszy rok realizacji wg nowego programu studiów), grupa studentów  zaczęła wyrażać coraz to większe zainteresowanie przedmiotem i chęć rozszerzania wiedzy. Na wspomnienie o studenckim ruchu naukowym, postanowiono reaktywować SKN "Kotlarze". Grupa inicjatywna (Sebastian Waniczek, Grzegorz Szłowieniec, Jakub Konior, Marcin Grima, Łukasz Bartela, Krzysztof Lasa, Szymon Ciukaj, Tomasz Dragan i Franciszek Gramatyka) odbyła w maju tego roku kilka spotkań, na których opracowano Statut, przyjęto nową nazwę, logo, opracowano program działalności. Na zebraniu założycielskim w dniu 22 maja 2003 roku, w którym uczestniczyło już 20 osób, po dyskusji i wprowadzonych poprawkach przyjęto Statut SKN KiUC i przygotowano wniosek do władz Uczelni celem formalnej rejestracji SKN Kotłów i Urządzeń Cieplnych.

Decyzją Kierownika Zakładu Kotłów i Wytwornic Pary na Opiekuna Naukowego SKN KiUC został powołany Dr inż. Franciszek Gramatyka. W skład pierwszego Zarządu weszli Sebastian Waniczek - Prezes, Łukasz Bartela i Szymon Ciukaj - Zastępcy.

Po pierwszym okresie działalności SKN KiUC odbyło się w dniu 9 marca 2005 roku Walne Zebranie Koła, na którym dokonano podsumowania działalności i wybrano nowy Zarząd w składzie Prezes - Dawid GŁÓWKA, Wiceprezesi - Marta ZDEBEL i Artur CUDECKI.