Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Projekt "Poprawa efektywności wymiany pędu w przepływie między wirującymi tarczami" realizowany jest w ramach projektu OPUS 2019/35/B/ST8/01871 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki od dnia 2020-10-02 do 2023-10-01
Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza zjawisk zachodzących w mikrokanałach powstałych między dwoma wirującymi tarczami, a także określenie warunków zwiększenia efektywności transferu momentu pędu między czynnikiem a dyskami poprzez dobór parametrów powierzchni tarcz.

Informacje o projekcie: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=466768

Wykonawcy projektu:
Dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, Prof. PŚ - kierownik projektu
Dr hab. inż. Sebastian Rulik, Prof. PŚ
Dr inż. Krzysztof Rusin
Dr hab. inż. Mirosław Majkut, Prof. PŚ
Dr inż. Michał Strozik
Mgr inż. Emad Hasani Malekshah 
Mgr inż. Mohammadsadegh Pahlavanzadeh
Mgr Beata SzendzielorzPublikacje:
1) Rusin K., Wróblewski W., Rulik S., Efficiency based optimization of a Tesla turbine, Energy 236, 121448, 2021, https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121448
2) Rusin K., Wróblewski W., Majkut M., Strozik M., Rulik S., Investigation of the influence of the selected parameters on Tesla turbine characteristics, 6th International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering CPOTE 2020, 21-24 September 2020, Poland

Doktoraty:
1) Rusin K., Numerical and experimental study for the selection of Tesla turbine geometry, 2021, Gliwice, Poland

 
Kontakt:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18
beata.szendzielorz@polsl.pl
+48 32 237 15 01