Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
W dniu 1 kwietnia 2022 roku uruchomiony został projekt pt. Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych (DEsire).

Projekt DEsire, dla którego dofinansowanie przyznane zostało w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG VI (Projekty otwarte), realizowany jest przez Konsorcjum zawiązane przez pięć podmiotów:

Politechnikę Śląską (Lider konsorcjum)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (Lider merytoryczny)

Energoprojekt-Katowice SA (Partner technologiczny)

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Partner technologiczny)

Instytut Sobieskiego (Partner społeczno-gospodarczy)

Projekt realizowany będzie do dnia 31.03.2025.

Działania w ramach projektu ukierunkowane są na osiągnięcie dwóch podstawowych celów:

Cel nr 1:

Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji
z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV
, który będzie stanowił mapę drogową dla organizacji procesów inwestycyjnych mających na celu transformację scentralizowanych systemów wytwórczych z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Cel nr 2:

Pilotaż krajowego Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej (KTEZ), który stanowić będzie zaplecze organizacyjne dla działań mających na celu zwiększenie efektywności różnych grup interesariuszy w procesie transformacji krajowych elektrowni oraz elektrociepłowni.


Osiągnięcie sformułowanych celów możliwe będzie na drodze realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, jakie zaplanowane zostały w ramach łącznie 7 zadań badawczych, odpowiednio przyporządkowanych do dwóch faz projektu:

FAZA A (Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe):

Zadanie 1:          Identyfikacja i analiza krajowej infrastruktury energetycznej i towarzyszącej pod kątem jej adaptacji w procesie modernizacji z zastosowaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Energoprojekt-Katowice) – BP (15 miesięcy)

Zadanie 2:          Zintegrowany model oceny aspektów energetyczno-ekonomicznych implementacji reaktorów jądrowych III/III+ i IV generacji w procesie dekarbonizacji bloków energetycznych (Politechnika Śląska) – PR (18 miesięcy)

Zadanie 3:          Organizacja i bezpieczeństwo procesu modernizacji i eksploatacji elektrowni i bloków energetycznych z reaktorami jądrowymi generacji III/III+ i IV (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) – PR (15 miesięcy)

FAZA B (Prace przedwdrożeniowe):

Zadanie 4:          Procedury dla modernizacji krajowych elektrowni i bloków energetycznych z wykorzystaniem reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Energoprojekt-Katowice S.A.) (15 miesięcy)

Zadanie 5:          Diagnoza społeczna oraz przygotowanie materiałów analitycznych wspierających wdrożenie planu modernizacji elektrowni i bloków energetycznych przez wykorzystanie reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Instytut Sobieskiego) (18 miesięcy)

Zadanie 6:          Przygotowanie do zastosowania w praktyce wyników projektu – pilotaż Klastra Transformacji Energetyki Zawodowej (Politechnika Śląska) (18 miesięcy)   

Zadanie 7:          Przygotowanie planu modernizacji elektrowni i bloków energetycznych przez wykorzystanie reaktorów jądrowych generacji III/III+ i IV (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) (18 miesięcy)    

 

Konferencja inaugurująca projekt DEsire odbyła się 12.05.2022 na Politechnice Śląskiej. Relacja dostępna jest na kanale Politechniki Śląskiej na platformie YouTube.