Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm
You are currently in:Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Professor
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN m. dhc
Phone
+48 32 237 21 96
Position
Room
A 430
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 19 71
Position
Z-ca Kierownika ds. Nauki
Room
A 430A
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Profesorowie Politechniki Śląskiej
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
Profesor Politechniki Śląskiej
Room
A 423
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 27 15
Position
Prof. nzw. w Pol. Śl.
Room
A 436
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
+48 32 237 22 72
Position
Profesor nadzwyczajny
Room
A 434
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Associate professor
Adiunkci i wykładowcy
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
adiunkt
Room
A 423b
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 27
Position
Adiunkt
Room
A 424
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 23 37
Position
adiunkt
Room
A-439
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 20 64
Position
adiunkt
Room
A 440
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 12 39
Position
adiunkt
Room
A 421
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 82
Position
adiunkt
Room
A 333
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Assistant
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 22 14
Position
Asystent
Room
A 438
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
+48 32 237 19 42
Position
specjalista naukowo-techniczny
Room
A 432
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Doctorate
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
+48 32 237 1579
Position
PhD Candidate
Room
A 324
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Doktorant
Room
A 323
E-mail
Fax
+48 32 237 26 80
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
mgr inż.
Phone
Position
Doktorant
Room
A331
E-mail
Fax
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Personnel
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Pracownicy emerytowani
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
dr inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax
Name
Team
Zespół Maszyn Przepływowych i Technologii Energetycznych
Academic degree
prof. dr hab. inż.
Phone
Position
Room
E-mail
Fax