Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Department of Power Engineering and Turbomachinery
18 Konarskiego Street,44-100, Gliwice
Phone +48 32 237 21 74Mon-Fri. : 8am to 4pm

Działalność Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych to (m.in.):

 • Rozległe badania naukowe prowadzone dla energetyki :
  • Optymalizacja procesów i urządzeńw energetyce,
  • Monitoring i diagnostyka procesów w rzeczywistych instalacjach,
  • Bezpieczeństwo technologii energetycznych,
  • Nowoczesne silniki (turbiny gazowe, turbiny parowe) i urządzenia (głównie kotłynowych generacji) a także ogniwa paliwowe,
  • Nowoczesne technologie energetyczne (bloki nadkrytyczne, układy gazowo-parowe, układy ze zgazowaniem biomasy i węgla itd.),
  • Odnawialne źródła energii,
  • Wprowadzenie paliw alternatywnych (biomasy, odpadów itd.),
  • Dobór i optymalizacja instalacji ochrony powietrza,
  • Nowoczesne techniki zmniejszenia emisji NOx,SO2, CO2
  • Sterowanie procesami w elektrowniach oraz urządzeniami energetycznymi

   

 • Realizacja wielu projektów badawczych np.:
  • Projekt Zamawiany
   • Nadkrytyczne bloki węglowe, konsorcjum uczelni, jednostek badawczych i przemysłu
  • Projekt Strategiczny
   • Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin konsorcjum uczelni, jednostek badawczych i przemysłu
  • Projekt europejski
   • DREAM –nowe koncepcje silników lotniczych, ponad 40 partnerów
  • Projekty Narodowego Centrum Nauki
  • Projekty Nerodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

 • Szerokie doświadczenie we współpracy z:
  • przemysłem energetycznym
  • (zakłady budowy kotłów, turbin, wentylatorów, pomp itd.)
  • elektrowniami
  • innymi instytucjami przemysłu energetycznego (m.in. Biura Projektowe, Energopomiar, Biura Konsultingowe, Ośrodki badawczo-rozwojowe).
  • opracowanie nowych technologii i licencji,
  • nowe patenty,
  • bezpieczeństwo technologii energetycznych,
  • metody obliczeniowe,
  • nowe sposoby kontroli eksploatacji.

   

 • Prowadzenie wielu Studiów Podyplomowych, Szkół letnich, Kursów dla przemysłu
  • Turbiny gazowe,
  • Nowoczesne technologie energetyczne węglowe i gazowe,ogniwa paliwowe,
  • Rozproszone źródła energii,
  • Nowe metody obliczeń procesów spalania,
  • Technologie pracy kotłów, instalacji ochrony środowiska i innych urządzeń